PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2020-03-18

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: usługi informacyjno – promocyjne na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Monika_Lonczak@pwm.com.pl
w terminie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 10.00


W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panią Moniką Lonczak (adres e-mail: Monika_Lonczak@pwm.com.pl; nr telefonu: 12 422 70 44 wew. 122)Pliki do pobrania.
Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1)
Formularz (zał. nr 2)