PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

2020-06-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1249477.

Nr refefencyjny postępowania ZZP.261.ZO.22.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1253530Pliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu - Baza konkurencyjności (10.06.2020 r.)
Zapytanie ofertowe (10.06.2020 r.)
Załączniki do zapytania (10.06.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej (08.07.2020)
Informacja o unieważnieniu postępowania (10.07.2020)