PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Ogłoszenie o sprzedaży wózków widłowych

2023-05-11

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie, al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków, na podstawie § 23 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004), ogłasza pierwszy przetarg publiczny na sprzedaż ręcznych wózków widłowych.

Przedmiotem sprzedaży jest:
A) Ręczny wózek widłowy „A”, wózek masztowy podnośnikowy typ SFH10/16, wysokość podnoszenia 160-165 cm, udźwig - 1000kg, rok produkcji – 2018, kolor żółto-czarny. Cena wywoławcza 2700,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
B) Ręczny wózek widłowy „B”, wózek masztowy podnośnikowy typ WRP3-1004/M, wysokość podnoszenia 105-110 cm, udźwig - 1000kg, rok produkcji 2005, kolor żółto-czarny. Cena wywoławcza 900,00 zł brutto (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
Wózki widłowe można obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie pod numerem 789-115-433.Pliki do pobrania.
ogłoszenie o sprzedaży wózków widłowych
Regulamin przetargu
formularz ofertowy
Wzór umowy
oświadczenie oferenta
RODO
zdjęcia
zdjęcia