PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Marcel Chyrzyński

Marcel Chyrzyński

*1971

Bibliografia

 

Herling-Grudziński Gustaw, „Dziennik pisany nocą 1997-1999”, Czytelnik, Warszawa, 2000

Szwarcman Dorota, „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945-2007”, Stentor Warszawa, 2007

 


W y w i a d y, a r t y k u ł y

Muzyka do każdego tekstu. Z Marcelem Chyrzyńskim i Wojciechem Widłakiem rozmawia Ewelina Peliszko, „Dziennik Polski”


Muzyka inna. Rozmowa z Marcelem Chyrzyńskim (rozmawiała Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz), „Dziennik Polski”, 9.03.2001


Bogactwo brzmień, fragment recenzji Anny Woźniakowskiej, „Dziennik Polski”, 24.05.2002


Festiwal idzie w miasto, Mateusz Borkowski, „Dziennik Polski”, 18.04.2016
 E n c y k l o p e d i e,  l e k s y k o n y,  p r z e w o d n i k i

Katalog Muzyki XX Wieku, PWM Kraków, 1999


Encyklopedia Muzyczna PWM, suplement do części biograficznej CD, PWM Kraków, 2001


Przewodnik po muzyce koncertowej, cz. I, PWM Kraków, 2003


Kompozytorzy polscy 1918-2000, II. Biogramy, praca zbiorowa pod redakcją Marka Podhajskiego, Gdańsk – Warszawa, 2005


Nowa dekada. Związek Kompozytorów Polskich 1995-2005, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa, 2006


WHO IS WHO W POLSCE. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków
(10. wydanie), Hübners Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien AG, Schweiz, 2011

Siódma dekada. Związek Kompozytorów Polskich 2006-2015, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Warszawa, 2015

 


P r a c e  n a u k o w e

Tesarowicz Szczepan, „Charakterystyka i próba systematyki nowoczesnej notacji muzycznej w kontekście przemian we współczesnych technikach wykonawczych”, praca magisterska, Akademia Muzyczna, Kraków, 1993


Chmielowska Magdalena, „Muzyka instrumentalna Marcela Chyrzyńskiego”, praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Jadwiga Paja-Stach, Uniwersytet Jagielloński – Instytut Muzykologii, Kraków, 2003


Samiczak Kamil, „Wykorzystanie klarnetu w utworach Marcela Chyrzyńskiego”, praca magisterska, promotor: ad. Janusz Antonik, Akademia Muzyczna, Kraków, 2004


Bosak Maciej, „Twórczość klarnetowa Marcela Chyrzyńskiego i Wojciecha Ziemowita Zycha”, praca magisterska, promotor: ad. Janusz Antonik, Akademia Muzyczna, Kraków, 2005


Chmielowska Magdalena, „Klawesyn w nowej twórczości polskich kompozytorów”, praca magisterska, promotor: st. wykł. Krzysztof Droba, Akademia Muzyczna, Kraków, 2005


Kalaga Kacper, „Polska literatura klarnetowa przełomu XX i XXI wieku na podstawie wybranych utworów”, praca magisterska, promotor: ad. Roman Widaszek, Akademia Muzyczna, Katowice, 2008


Rzymkowski Andrzej, „Saksofon w wybranych utworach kompozytorów krakowskich początku XXI wieku”, praca habilitacyjna, Akademia Muzyczna, Kraków, 2009


Chyrzyński Marcel, „Concerto 2000 na klarnet i orkiestrę symfoniczną. Autorski komentarz analityczny”, praca habilitacyjna, Akademia Muzyczna, Kraków, 2010


Stefański Robert, „Problematyka wykonawcza w polskiej muzyce klarnetowej na przełomie XX i XXI wieku na przykładzie kompozycji: Marcela Chyrzyńskiego - Trzy preludia na klarnet i fortepian (1990), Ryszarda Osady - Capricciona klarnet i media elektroniczne (2005), Pawła Mykietyna - Choć doleciał Dedal - Trio na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1990), Mikołaja Góreckiego - Transfiguracje na klarnet solo (2004), Marcina Stańczyka - Laterna na klarnet, wiolonczelę, fortepian, perkusję i elektronikę (2008)”, praca doktorska, promotor: Janusz Kopczyński, Akademia Muzyczna, Łódź, 2010


Gronowicz Michał, „Muzyka na klawesyn solo w twórczości wybranych kompozytorów XX i XXI w.”, praca magisterska, promotor: prof. Zbigniew Bargielski, Akademia Muzyczna, Kraków, 2011


Szykor Mikołaj, „Wykorzystanie brzmień tradycyjnych i nowatorskich w wybranych utworach na trąbkę kompozytorów XX i XXI wieku”, praca magisterska, promotor: prof. Roman Gryń, Akademia Muzyczna, Poznań, 2012