PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Paweł Łukaszewski

Paweł Łukaszewski

*1968

Bibliografia

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

 

T e k s t y  k o m p o z y t o r a

Komentując Dzieło Stworzenia (o muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego), „Heksis” nr 1 / 1996, s. 19-25

Moje inspiracje, w: I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, Zeszyty Naukowe nr 42, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 1999, s. 72-74

Język muzyczny cyklu «Antiphonae» na chór mieszany a cappella, w: Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2001, s. 117-125

Nowe czy własne? w: III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2003, s. 69-71

Współczesna polska muzyka chóralna – lata dziewięćdziesiąte, w: Muzyka sakralna. Wybór wykładów z seminariów organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej «Gaude Mater», cz. II, red. J. Masłowska, W. Krodkiewska, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004, s. 79-92

O pracy nad Misterium «Via crucis», w: Zeszyt Naukowy, nr 59 – Teksty o muzyce współczesnej, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 139-159

Marian Borkowski – image, w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2004, s. 63-65

Moja muzyka – Funkcja elementów muzycznych i układów fakturalnych w kształtowaniu kontinuum formy w II Symfonii «Festinemus amare homines», Praca habilitacyjna,  Polihymnia, Lublin 2006


W y w i a d y

Bliżej Boga i bliżej ludzi, Wywiad Michała Mendyka, Dziennik (dodatek Nowa Kultura), 14.08.2008

Do Fryderyka przez sacrum, Wywiad Ewy Skardowskiej,  Twoja Muza nr 3/2008

Dotknąć głębi. Paweł Łukaszewski o sacrum w polskiej muzyce współczesnej i w swoich utworach rozmawia z Beatą Młynarczyk, „Dysonanse” nr 4/1998

I choose the young face, Wywiad Natalii Sukiennik,  Quarta nr 8/ 2009

Mówi Paweł Łukaszewski w rozmowie z J. Kosińską, „Ruch Muzyczny” nr 16/2001

Pietras M. Wywiad z Pawłem Łukaszewskim, Gazeta Wyborcza, 22.12.2008


A r t y k u ł y

Głódź S. L., Abp. – Rozmowa z Pawłem Łukaszewskim [w:] Nie tylko z ambony, Warszawa 2006.

Gorecki L. M. – Organy w twórczości Pawła Łukaszewskiego [w:] Organy i muzyka organowa XIV. Prace specjalne 77, red. J. Krassowski i in., Gdańsk 2009.

Gromnicka A. – Antiphonae Pawła Łukaszewskiego „Muzyka21” nr 2/2001

Ignatowicz A. – Anna Ignatowicz przedstawia: Paweł Łukaszewski, „Ruch Muzyczny” nr 15 / 1997

Cecilia Leung, Off the press, Choir and Organ, W. Brytania,  wrzesień 2009
Łukaszewski M. – Twórca muzyki sakralnej w XXI wieku. O muzyce Pawła Łukaszewskiego, „Heksis” nr 3-4/1999


L e k s y k o n y

Religia. Encyklopedia PWN, t. 6, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002

Chylińska T., Haraschin S., Jabłoński M. – Przewodnik po muzyce koncertowej, cz. I, PWM, Kraków 2003

Podhajski M. (red.) – Kompozytorzy polscy 1918-2000, Gdańsk 2005

Łukaszewski M. T., Łukaszewski Paweł, biogram, [w:] Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, tom. I, red. A. Gronau-Osińska, Warszawa 2004.

 

P r a c e   n a u k o w e

Brzuzek A. – Vesperae pro defunctis Pawła Łukaszewskiego – analiza muzykologiczna, praca magisterska, wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2002

Farcinkiewicz Ł. – Istota działalności artystycznej i naukowej Stowarzyszenia „Musica Sacra” w rozwoju polskiej współczesnej muzyki sakralnej, praca magisterska, AMFC, Warszawa 2008

Grubba G. – Treść i forma w Drogach Krzyżowych Marcela Dupré i Pawła Łukaszewskiego, praca magisterska, wydruk komputerowy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2006

Hodur A. – Stabat Mater w twórczości kompozytorów polskich XX wieku, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 1999

Kozłowski C. – Liryka wokalna partii bas-barytonowych w pieśniach świeckich i sakralnych Pawła Łukaszewskiego, praca magisterska, wydruk komputerowy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2006.
Kozłowski C. – Utwory wielkopostne na chór mieszany a cappella Pawła Łukaszewskiego, praca magisterska, wydruk komputerowy, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2004.

Kozłowska J. – Współczesna polska muzyka sakralna w prawykonaniach Chóru ATK. Studium muzykologiczne, praca magisterska, wydruk komputerowy, ATK, Warszawa 1998

Kubicki F. – Własności języka muzycznego i środki techniki kompozytorskiej w cyklu Beatus vir na chór mieszany a cappella Pawła Łukaszewskiego, praca magisterska, wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2006

Łukaszewski M. T. – Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, praca doktorska, Polihymnia, Lublin 2005

Łupińska K. – "Antiphonae” Pawła Łukaszewskiego. Studium analityczne, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 2000

Mendakiewicz A. – "Via Crucis” (Droga Krzyżowa Trzeciego Tysiąclecia) Pawła Łukaszewskiego – analiza muzykologiczna, praca magisterska, wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2003

Perzanowska A. – Działalność Chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1968-1998, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 1999

Sala Ł. – Twórczość kompozytorów polskich na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie 1991-2005, praca magisterska,  wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2006

Steć K. – Utwory o tematyce bożonarodzeniowej na chór a cappella Pawła
Łukaszewskiego  w kontekście polskiej twórczości kolędowej w latach 1945-2005
, praca magisterska, wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2009

Walewski T. – Chóralna twórczość o tematyce religijnej laureatów Konkursu Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” 1996-2006, praca magisterska , wydruk komputerowy, UKSW, Warszawa 2006.

Wojtkielewicz B. – Konkurs Młodych Kompozytorów „Musica Sacra” 1996-2002, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 2002

 

R e c e n z j e  p ł y t o w e

Whitherden B. – Łukaszewski, "BBC Music", wrzesień 2008 [recenzja płytowa]
Whitherden B. – Łukaszewski, "BBC Music", maj 2009 [recenzja płytowa]
Moody I. – Łukaszewski, "International Record Review", wrzesień 2009 [recenzja płytowa]
Burton-Page P. – Łukaszewski Via crucis, "International Record Review", marzec 2009 [recenzja płytowa]
Moody I. – Łukaszewski Via crucis, "Gramophone", lipiec 2009 [recenzja płytowa]
Rochester M. – Łukaszewski, "Gramophone", Special 30th Anniversary Issue 2008 [recenzja płytowa]
Bednarz-Łuczewska P. – Choral music – Paweł  Łukaszewski, "Teologia polityczna", 2008 [recenzja płytowa]
Rye  M. – Łukaszewski: Choral music, "Daily Telegraph", 2008 [recenzja płytowa]
Grames R. E. – Łukaszewski: Choral music, "Fanfare", styczeń-luty 2009 [recenzja płytowa]
Jędrasik A. – Muzyka chóralna Pawła Łukaszewskiego, "Nasz Dziennik", nr 261 2008 [recenzja płytowa]
Bambarger B. – Tis the season for choral music "The Star Ledger", 1 grudnia 2008 [recenzja płytowa]