PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Informacje organizacyjne DEM 2019Tegoroczna edycja Dnia Edukacji Muzycznej odbędzie się w gościnnych progach współorganizatora wydarzenia – Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 224/226.


Start: 08:00

Zakończenie: 18:00

 Początki Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu sięgają roku 1921, kiedy z inicjatywy Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego powstało konserwatorium. Jego pierwszą siedzibą była kamienica zlokalizowana przy ulicy Mostowej 6, a pierwszym dyrektorem został Adam Kuryłło. W 1936 roku kolejnym dyrektorem Konserwatorium Muzycznego został Piotr Perkowski. W tym samym okresie szkoła zyskała stałą siedzibę, którą został Dwór Artusa.

Odbudowa szkolnictwa muzycznego w powojennym Toruniu związana jest ściśle z osobą Ireny Kurpisz-Stefanowej, która zorganizowała w 1945 roku Instytut Muzyczny. W 1947 roku nastąpił podział Instytutu Muzycznego na dwie szkoły: średnią (o nazwie Instytut Muzyczny, kierowaną przez I. Kurpisz-Stefanową) i niższą (Szkoła Muzyczna, z dyrektorem F. Tomaszewskim), natomiast rok później szkołę upaństwowiono i nadano jej imię Karola Szymanowskiego. Zmieniono także nazwę szkoły, która odtąd brzmiała: Szkoła Muzyczna Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu.

W kolejnych latach otwierano nowe wydziały, a także tworzono nowe kierunki kształcenia, szkoła otrzymała dodatkową powierzchnię w zajmowanym lokalu przy ul. Mickiewicza.

Po 1990 roku szkoła pozyskała nowy budynek przy ulicy Niesiołowskiego 20, powołano też Fundację na rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Dzięki mającej miejsce w 2005 roku reorganizacji placówek oświatowych w Toruniu, ZSM uzyskał nową siedzibę przy ulicy Szosa Chełmińska 224/226, w której pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 2006 roku. W roku 2010 oddano do użytku nowo wybudowaną Szkolną Salę Koncertową im. Reginy Smendzianki, mieszczącą 300 słuchaczy.

Do momentu powstania szkolnej sali koncertowej występy uczniów ZSM odbywały się w takich instytucjach kulturalnych miasta jak: Dwór Artusa, Baj Pomorski, Sala Mieszczańska Ratusza, Młodzieżowy Dom Kultury. Obecnie większość szkolnych imprez organizowana jest w Szkolnej Sali Koncertowej. Ugruntowaną tradycję posiadają odbywające się raz w roku koncerty uczniów z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, do których w drodze przesłuchań wyłaniani są najlepsi uczniowie szkoły. Od wielu lat organizowane są również koncerty z cyklu: „Muzyczna Scena Młodych”, promujące młodych instrumentalistów i wokalistów w naszym mieście oraz „Poranki Muzyczne” prezentujące szkolne chóry oraz orkiestry koncerty. Dużym zainteresowaniem cieszą się również cyklicznie organizowane koncerty „Szkolna Partytura” służące prezentowaniu utworów, które powstają dzięki fakultatywnym zajęciom z propedeutyki kompozycji.

Ważnymi wydarzeniami organizowanymi przez Zespół Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego są: Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej, Ogólnopolski Konkurs im. Bernarda Lewańskiego oraz Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy dla uczniów szkół muzycznych I i II st..

Obecnie w szkole, w której istnieje 47 oddziałów, kształci się 694 uczniów i pracuje 164 nauczycieli.

W bieżącym roku czterech uczniów: Joanna Grochowska (kl. V OSM II st.), Jan Cieplik (kl. IV SM II st.), Dominik Gawarkiewicz (kl. V OSM II st.) i Dawid Deja (kl. II Osm II st.) uzyskało stypendia Ministra Edukacji Narodowej.

Wśród znanych absolwentów toruńskiej szkoły muzycznej są: prof. Regina Smendzianka (pianistka), prof. Jerzy Godziszewski (pianista), Zdzisław Piernik (tubista), Bernadetta Matuszczak (kompozytorka), Piotr Moss (kompozytor), Bohdan Hołownia (pianista). 

 

 

 

Dzień Edukacji Muzycznej

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Prelegenci