PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Prelegenci DEM 2019Antoni Cofalik – skrzypek, muzyk kameralista, pedagog. Studiował w Krakowie (PWSM) oraz w Sienie, Salzburgu i Lucernie. W latach 1980–1993 uczył w Akademiach Muzycznych w Bydgoszczy i Katowicach, a od roku 1968 do dnia dzisiejszego naucza w Liceum Muzycznym im. F. Chopina w Krakowie. Trzykrotnie otrzymał Nagrodę dla Najlepszego Nauczyciela przyznawaną podczas międzynarodowych konkursów (1979 – Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków w Lublinie; 1995 – Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków im. P. Czajkowskiego w Sendai, Japonia; 2011 – Międzynarodowy Konkurs Talents for Europe, Dolny Kubin, Słowacja). W 2006 roku otrzymał najwyższe kazachskie odznaczenie w dziedzinie kultury Złoto Nomadów. W 2012 nadano mu tytuł profesora honoris causa Akademii Smyczkowej w Hamburgu. W kraju odznaczony został Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2016). Od lat jest konsultantem szkół muzycznych I i II stopnia w zakresie klasy skrzypiec i programu nauczania, wykładowcą letnich kursów i warsztatów skrzypcowych w Łańcucie, Seulu, Żaganiu, w Zakopanem, w Rybnej i Lusławicach, członkiem jury wielu konkursów skrzypcowych (m.in. Poznań, Lublin, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Sankt Petersburg, Lwów, Wilno). Był jednym z inicjatorów Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Rodziny Grobliczów w Krakowie.
W latach 1963–1991 wspólnie z pianistą Jerzym Łukowiczem i wiolonczelistą Krzysztofem Okoniem tworzyli Trio Krakowskie, które koncertowało w całej Europie oraz w Azji, Afryce i Ameryce. W 1964 r. zespół otrzymał pierwszą nagrodę (Premio A. Vivaldi) na międzynarodowym konkursie w Sienie. W 1973 r. zespół uhonorowany został Złotym Medalem miasta Rzymu. Antoni Cofalik był liderem młodzieżowej orkiestry kameralnej Alrantico nagrodzonej w 1974 r. Złotym Medalem w Konkursie im. Herberta von Karajana w Berlinie Zachodnim.
Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie metodyki nauczania gry na skrzypcach. Stworzył ok. 60 publikacji, w tym Skrzypcowe ABC, Małe abc na skrzypce, Notatnik metodyczny, a także skomponował liczne utwory dydaktyczne, wydane nakładem Euterpe, Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz wydawnictwa Bärenreiter (Kassel).


Sławomir Tomasik – skrzypek, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem warszawską Akademię Muzyczną im. F. Chopina oraz Musikhochschule w Kőln (Kwartet „Amadeus”). Uczeń Krzysztofa Jakowicza, Tadeusza Wrońskiego i Andre Gertlera. Jest profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie prowadzi klasę skrzypiec. Od 2011 roku jest również profesorem wizytującym (visiting professor) w japońskim Soai University w Osace.
Laureat konkursów w Lublinie, Katowicach, Hanowerze. Koncertował m.in. w Anglii, Austrii, Finlandii, Japonii, Korei Płd., Norwegii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie. Występował m.in. z Filharmonią Śląską, NOSPR i Taegu Symphony Orchestra oraz z takimi dyrygentami jak: Massimiliano Caldii, Chikara Imamura, Stanislaw Macura, Song Wan Park, Agnieszka Duczmal, Bogusław Madey, Wojciech Michniewski i in. Współpracował z pianistami, takimi jak: Eugene de Canck, Hans Peter Kämerling, Francine Key, Kyung Hee Lee, Krystyna Borucińska, Joanna Domańska, Barbara Halska, Waldemar Malicki, Andrzej Tatarski, Izabela Tomasik, Edward Wolanin. Dokonał prawykonań utworów m.in. I.J. Paderewskiego, M. Davidovsky’ego, B. Kowalskiego i T. Wieleckiego. Nagrał płyty m.in. dla Leastrem, Tonstar, Polskie Radio, DUX, Japoland, FFV Records (Fryderyk 2011 za album Karol Szymanowski – Complete Violin & Piano Works z Robertem Morawskim). W 2017 nakładem wytwórni Sarton ukazał się unikatowy na skalę światową album, nagrany wspólnie z R. Morawskim, zawierający pięć Sonat skrzypcowych J. Brahmsa op. 78, 100, 108, 120. Skrzypek dokonał nagrań archiwalnych dla PR i TV oraz francuskiej, południowokoreańskiej i niemieckiej TV. Autor metodycznych książek (m.in. Kompas skrzypka cz. I i cz. II, Gam i Pasaży na skrzypce, Korekta aparatu gry skrzypka - lekcja po lekcji, Abecadło dwudźwiękowe, opracowań edytorskich: I.J. Paderewski – Wszystkie dzieła skrzypcowe,12 Fantazji G.Ph. Telemanna). Kompas skrzypka oraz System Gam i pasaży był wydany na południowokoreańskim rynku muzycznym. Skomponował kilka utworów skrzypcowych, w tym 44 duety wydane drukiem przez PWM (2014). Jest jurorem międzynarodowych oraz krajowych konkursów skrzypcowych (Polska, Korea Płd., Włochy, Rosja, Węgry). Prowadzi mistrzowskie kursy skrzypcowe w Japonii, Korei Płd., Rosji i w Polsce.


Monika Gardoń-Preinl – pianistka, pedagog. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Od wielu lat związana jest z Państwową Szkołą Muzyczną II st. i Akademią Muzyczną w Krakowie, gdzie zajmuje się pracą dydaktyczną. Jako solistka brała udział w wielu konkursach oraz w kursach mistrzowskich dla młodych pianistów (u Rudolfa Kehrera w Weimarze i Rudolfa Buchbindera w Zurychu). Koncertowała w kraju i za granicą (m.in. wykonując koncerty fortepianowe z orkiestrą). Jako akompaniatorka występuje z solistami zarówno w kraju, jak i za granicą. Nagradzana jest licznymi dyplomami i wyróżnieniami za wybitny akompaniament. Otrzymała wiele wyróżnień państwowych za wkład pracy w rozwój sztuki.


Andrzej Gębski
– skrzypek-solista, kameralista, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia wiolinistyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz w zakresie kameralistyki u Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz i Andrzeja Wróbla. W 2014 r. otrzymał tytuł Profesora Sztuki.
Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Polskich Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem zespołu. Jako solista i kameralista uczestniczył w licznych imprezach muzycznych, występując m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoszech, Chinach i Wenezueli oraz we wszystkich polskich filharmoniach i najważniejszych salach koncertowych kraju.
Artysta jest propagatorem muzyki polskiej. Dokonał 60 prawykonań i nagrań archiwalnych utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich, a także nagrał 20 płyt kompaktowych z muzyką polską. Jest autorem 20 opracowań wykonawczych utworów m.in. Romualda Twardowskiego i Piotra Czajkowskiego.
Od 1998 r. wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Od 2000 r. prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. orkiestrę smyczkową tejże szkoły (Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego). Od 2016 r. jest Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC. Ponadto prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, Akademii Smyczkowej w Goch (Niemcy), a także warsztaty muzyczne Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju.
Jest laureatem Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Łodzi, Krakowie i Paryżu. Jest jurorem międzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in.: G. Ph Telemanna w Poznaniu, Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Spotkań Skrzypcowych w Płocku i innych.
Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne był wielokrotnie nagradzany m.in.: Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS, Nagrodą Specjalną oraz Nagrodami I i II stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz, Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.


Agnieszka Kopińska – pianistka, kameralistka i pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku 2011 uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyce. Obecnie zatrudniona jako adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie od r. 2016 pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki w Cieszynie. Od czasów studiów zajmuje się nauczaniem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach. Ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne na wszystkich stopniach edukacji muzycznej w zakresie nauki gry na fortepianie i kameralistyki fortepianowej.
Jest trzykrotną stypendystką Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie (1992, 1993, 1996). Wyróżniona Srebrną Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (Bielsko-Biała, 2014) oraz trzema Nagrodami Indywidualnymi Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność artystyczną i organizacyjną na rzecz Wydziału Artystycznego UŚ (2010, 2012, 2013).
Prowadzi działalność koncertową solistyczną oraz kameralną w Polsce i za granicą (USA, Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Łotwa). Jako solistka występowała m.in. z orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej oraz Śląskiej. Nagrała komplet dzieł W. Lutosławskiego na fortepian solo (wraz z Sonatą z 1934 r.) oraz wszystkie kompozycje na fortepian w składzie kameralnym, a także – z solistką E. Biegas – 20 kolęd oraz cykl pieśni Chantefleurs et chantefables W. Lutosławskiego (oprac. na sopran i fortepian E. Knapika). Od 1996 r. tworzy duet fortepianowy z mężem Piotrem. W tym zespole, z towarzyszeniem muzyków NOSPR, dokonała nagrania Pietruszki oraz Święta wiosny Igora Strawińskiego w wersji na dwa fortepiany i perkusję. Jej zainteresowania artystyczne i badawcze skupiają się wokół wykonawstwa muzyki dwudziestowiecznej i współczesnej oraz percepcji muzycznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. W 2013 r., z okazji setnej rocznicy urodzin W. Lutosławskiego, ukazała się jej publikacja pt.: Fortepian w twórczości Witolda Lutosławskiego. Rola czynnika percepcyjnego w interpretacji wykonawczej.


Joanna Krempeć-Kaczor – kontrabasistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, posiada stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej. Wykłada na bydgoskiej Akademii Muzycznej. W czasie studiów była trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, otrzymała też Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Wielokrotnie występowała w Polsce i za granicą, prezentując koncerty solowe i utwory z zakresu muzyki kameralnej. Jest również muzykiem-solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. W roku 2011 nagrała w duecie z pianistą Radosławem Kurkiem komplet Sonat kontrabasowych Adolfa Miška. W roku 2015 opublikowała kolejny album CD – Młody kontrabasista, nagrany wspólnie z pianistką Magdaleną Cielińską. Artystka jest członkiem żeńskiego kwintetu smyczkowego Spring Quintet, z którym nagrała płytę Naxos zawierającą opracowania muzyki rozrywkowej (2014). Jesienią 2015 roku uzyskała stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszcz.
Jest laureatką kilku nagród krajowych konkursów muzycznych (Gdańsk, Elbląg) oraz finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasistów im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu (1992). Zdobyła również I nagrodę na X Międzynarodowym Konkursie Kontrabasowym im. F. Gregory w Kromĕriž (Czechy).
Joanna Krempeć–Kaczor prowadzi aktywną działalność koncertową i pedagogiczną. Od roku 2012 jest jednym z wykładowców na kursie kontrabasowym Bassini odbywającym w Niemczech; prowadzi również klasę kontrabasu podczas letniego kursu muzycznego Janowieckie Interpretacje Muzyki. Od lipca 2018 organizuje autorskie Warsztaty Kontrabasowe w Koszalinie Bass Baltica, przeznaczone dla młodych adeptów sztuki gry na kontrabasie.


Krzysztof Lutrzykowski – akordeonista, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Kaszuby. W 2013 roku ukończył Podyplomowe Studium Instrumentalistyki w macierzystej uczelni, a w 2017 roku Akademię Muzyczną im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Elżbiety Rosińskiej uzyskując tytuł doktora sztuk muzycznych.
Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez największe autorytety w dziedzinie akordeonistyki (m.in. W. L. Puchnowski, B. Dowlasz, E. Rosińska, Y. Shishkin, A. Selivanov, V. Čuchran, J. Rättyä, A. Dmitriev, A. Melichar, C. Jacomucci, P. Contet, S. Hussong).
Jest laureatem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego (2011), Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2016), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2016, 2017) oraz programu stypendialnego MKiDN Młoda Polska (2011).
Jest zdobywcą wielu nagród na konkursach w kraju i za granicą zarówno solo, jak i w zespole. Od 2011 roku współtworzy wraz z żoną skrzypaczką Malwiną Mikołajczak-Lutrzykowską Vio-dion Duo. Zespół ma na swoim koncie liczne osiągnięcia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, a w 2018 roku ukazał się ich dwupłytowy debiutancki album Modern Works for violin and accordion z utworami oryginalnymi na skrzypce i akordeon.
Krzysztof Lutrzykowski zawodowo związany jest z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Wydział Edukacji Muzycznej), Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Jego uczniowie wielokrotnie osiągali najwyższe laury na akordeonowych konkursach krajowych i międzynarodowych.


Grzegorz Mania
– pianista, prawnik, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie, a także Guildhall School of Music and Drama w Londynie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych za pracę poświęconą muzyce w prawie autorskim. Praca otrzymała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 15. edycji konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) na pracę naukową z zakresu własności intelektualnej. W 2019 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki. Obecnie pracuje jako nauczyciel fortepianu i akompaniator, jako radca prawny współpracuje z kancelarią Grupa Adwokacka.
Jako solista i kameralista występował w kraju i za granicą, koncertując m.in. w Filharmonii Krakowskiej, Zielonogórskiej, NOSPR, St. Martin in the Fields w Londynie, a także w Operze oraz Konserwatorium Muzycznym w Hanoi (Wietnam). Jest wszechstronnym kameralistą, współpracował ze znakomitymi muzykami. Wspólnie z pianistą, Piotrem Różańskim tworzy Zarębski Piano Duo.
Jest współzałożycielem oraz prezesem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów. Koordynował liczne projekty krajowe i międzynarodowe, m.in. wymiany młodzieży, tournée koncertowe oraz organizację festiwali, serii koncertowych, konkursów i konferencji naukowych. W 2018 r. wspólnie z prof. Stefanem Wojtasem został wyróżniony nagrodą Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Jest także stypendystą MKiDN.
Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jest autorem i współautorem szeregu artykułów prawniczych i muzycznych, a także współautorem podręcznika do prawa autorskiego dla nauczycieli szkół artystycznych. Prowadził liczne szkolenia dla nauczycieli, współpracując m.in. z CEA, NFM, Censa i szkołami w całej Polsce. 


Jadwiga Kotnowska – flecistka, pedagog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Swoje umiejętności doskonaliła pod okiem Aurele Nicolet, Jean Pierre Rampal i Alain Marion. Jako solistka występowała w salach koncertowych na całym świecie (m.in. w Berlinie, Nowym Jorku, Kopenhadze, Bergen, Barcelonie, Madrycie i Kuala Lumpur) oraz na festiwalach (m.in.: finlandzkim Kuhmo Chamber Music Festival, norweskim Bergen International Festival – Grieg Hall, Warszawskiej Jesieni, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, Festiwalu K. Pendereckiego w Krakowie i Festiwalu Mozartowskim w Warszawie). Koncertowała ze wszystkimi polskimi orkiestrami filharmonicznymi oraz z wiodącymi orkiestrami kameralnymi takimi jak: Aukso, Amadeus i Leopoldinum.
Laureatka ośmiu międzynarodowych konkursów fletowych, m.in. im. Królowej Zofii w Madrycie, im. Marii Canals w Barcelonie, im. G.B. Viottiego w Vercelli, im. V. Bucchiego w Rzymie i w Bordeaux. Była pierwszą polską wykonawczynią koncertów H.M. Góreckiego oraz K. Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora. Ma na swoim koncie światowe prawykonania dedykowanych jej koncertów przez m.in. K. Dębskiego, J. Maksymiuka, M. Góreckiego i M. Ptaszyńskiej. Dokonała nagrań dla radia w Hiszpanii, Francji, Szwajcarii, Holandii i USA oraz wytwórni: Polskie Nagrania, MDG, Quantum (Paryż), Scotstown Music (Edynburg). Nagranie Czterech pór roku A. Vivaldiego zostało nominowane do Nagrody Fryderyk. W projektach łączących muzykę klasyczną z jazzem, współpracuje z takimi muzykami jak: Andrzej Jagodziński, Kuba Stankiewicz, Krzysztof Herdzin, Vitold Rek i Mike Richmond.
Prowadzi klasę fletu w bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz liczne kursy mistrzowskie (m.in. w USA, Malezji, Finlandii i Francji).


Paweł Radziński – skrzypek, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Po studiach doskonalił swoje rzemiosło na kursach mistrzowskich pod okiem m.in.: H. von Hauseggera, R. Ricci i H. Szerynga. Od tego czasu artysta koncertuje m.in. w Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii. Uczestnik licznych konkursów i festiwali muzycznych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Od 1979 r. związany z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy; obecnie jako profesor zwyczajny prowadzi Katedrę Kameralistyki. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.
W 1989 r. założył Orkiestrę Kameralną Academia, przekształconą kolejno w międzynarodowy zespół Accademia dell’Arco. Od 1991 r. prowadzi klasę skrzypiec w Konserwatorium Szwedzkim w Jakobstad i wykłada na finlandzkim Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Vasie. Od 2009 r. prowadzi Klasę Talentów przy Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą (m.in. w Austrii, Finlandii, Norwegii, Izraelu, Włoszech). Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych.
Jako propagator muzyki współczesnej dokonał m.in. światowego prawykonania i nagrania utworów H. Kerrko Sacral view (Oulu 1999) oraz Koncertu skrzypcowego P. Challina (Paryż 2000). Od 2004 r. podejmuje pracę badawczą nad twórczością skrzypcową P. Nardiniego i jego wpływie na rozwój włoskiej szkoły skrzypcowej.
Jest inicjatorem letniego festiwalu Muzyka w świetle księżyca, bydgoskiego Turnieju Kameralnego w Trzech Odsłonach oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Witold Rowicki in memoriam.
Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.


Marcin Wawruk – Chórmistrz, aranżer. Wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; specjalizuje się w prowadzeniu kameralnych zespołów chóralnych i w zespołowej emisji głosu; założyciel i szef artystyczny zespołu wokalnego ProForma. Bilans 30-lecia jego pracy artystycznej obejmuje przeszło 600 koncertów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, blisko 200 opracowań chóralnych, kilkadziesiąt piosenek oraz utwory dydaktyczne dla dzieci i młodzieży (m. in. Skrzypiące nutki, podręcznik Rytmetyka chóralna), a także muzykę komponowaną dla radia, telewizji i filmu; brał udział w powstawaniu paru tuzinów płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej i światowej estrady (m. in. Bobby McFerrin, Katie Melua, Maryla Rodowicz, Stanisław Soyka, Marek Bałata, Krzysztof Krawczyk, Krzesimir Dębski, Adam Sztaba, Grzech Piotrowski). Otrzymał honorową odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006) oraz szereg innych branżowych wyróżnień.


Tomasz Strahl – wiolonczelista, kameralista, pedagog. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ukończył również roczne studium w wiedeńskim Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Studiował także kameralistykę pod kierunkiem Krzysztofa Jakowicza. Wykłada na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie; od 2012 sprawuje urząd dziekana Wydziału Instrumentalnego tejże uczelni. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora.
Laureat konkursów ogólnopolskich (Poznań, Warszawa) i międzynarodowych, m.in. I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. N.Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii (1991). Współpracował z wieloma dyrygentami (m.in. z A. Boreyko, M. Caldim, J. M. Florêncio, M. Nałęcz-Niesiołowskim, K. Pendereckim i T. Wojciechowskim). Prowadzi ożywioną działalność koncertową, występując z takimi orkiestrami, jak m.in.: Polska Orkiestra Radiowa oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Filharmonia Sofijska, Orquestra Sinfônica Municipal São Paulo (Brazylia) oraz z niemal wszystkimi orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Występował m.in. w Schauspielhaus (Berlin), Brucknersaal (Linz), St. John’s Smith Square (Londyn), Art Center (Tel Awiw), Toppan Hall (Tokio), Auditori (Barcelona) i Sali im. Glinki w Sankt Peterburgu. Występował na wielu festiwalach muzycznych (m.in. Warszawskiej Jesieni, Chopin à Paris, Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej). Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech, Japonii i Ameryce Południowej.
Artysta dokonał licznych nagrań m.in. dla CD Accord, Pavane Records, Polmusic, Acte Préalable oraz Sony Classics, w tym nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz dla CBC Radio w Kanadzie. Od 2010 r. jest członkiem Rady Akademii Fonograficznej Fryderyk.
Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodą I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.


Roman Drozd – dyrygent, kompozytor, aranżer, producent muzyczny. Absolwent Instytutu Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku (dyrygentura u Henryka Stillera). Studiował prywatnie kompozycję u A. Nikodemowicza. W ramach stypendium odbył studia podyplomowe w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (kompozycja u D. Bartolucciego, dyrygentura u W. Marzillego), a także zaawansowane kursy kompozytorskie w działającym do 2001 r. Istituto Musicale Cherubini (muzyka elektroniczna u L. Proiettiego, muzyka filmowa u L. Spagnolettiego). W 2000 r. uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej. Od 2012 r. wykłada w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Jako dyrygent prowadził wiele zespołów chóralnych, m.in. słupski Chór Akademii Pomorskiej Iuventus Cantans i Kameralny Chór Męski Synthagma, szczeciński Chór Akademicki im. prof. J. Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, łódzki Chór Kameralny Akademii Muzycznej, a obecnie kieruje warszawskim Chórem Muzyki Sakralnej Basileus. Z zespołami tymi zrealizował ponad 700 koncertów w kraju i za granicą (m.in. tourneé po Austrii, Szwajcarii, Francji i Włoszech) oraz brał udział w wielu festiwalach, wielokrotnie zdobywając najwyższe laury (m.in. trzykrotnie nagrodę dla najlepszego dyrygenta).
Tworzy muzykę sakralną, filmową, etno i multimedialną. Na zamówienie TVP1 skomponował Overture foot-moll – kantatę na okoliczność Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku (prawykonanie pod batutą Krzesimira Dębskiego podczas festiwalu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie w 2011 roku).
Jego zainteresowania badawcze i artykuły skupiają się na dychotomii sacrum-profanum, muzyce cerkiewnej, sonorystyce, teologii muzyki oraz współczesnych technologiach produkcji muzycznej.
Za swoją działalność artystyczną został uhonorowany wieloma nagrodami w Polsce i za granicą, m.in. Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (2002) oraz Nagrodą Ministra Kultury Ukrainy (2012).


Lech Bałaban – skrzypek, altowiolista, pedagog. Ukończył poznańską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec i altówki. Jest profesorem w bydgoskiej Akademii Muzycznej, prowadzi również klasę altówki w poznańskiej Akademii Muzycznej. Do 2014 roku był także pedagogiem w poznańskiej Szkole Talentów.
Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. prof. E. Feltza, Z. Brona, M. Frischenschlagera i R. Ricciego. Jest członkiem Wieniawski Kwartet, z którym nagrał m.in. komplet kwartetów smyczkowych K. Meyera dla wytwórni NAXOS. Jest również członkiem Orkiestry Kameralnej PR Amadeus, pod dyrekcją A. Duczmal, z którą nagrał m.in. koncerty altówkowe J.Ch. Bacha, G.F. Haendla, K. Pendereckiego i M. Stachowskiego. Wraz z Orkiestrą Kameralną PR Amadeus prawykonywał koncerty altówkowe komponowane dla niego: Violetowa Rapsodia P. Wróbla, Koncert altówkowy Z. Kozuba, Ursyn Concerto S. Czarneckiego i Recit IV – koncert na altówkę i smyczki P. Mossa. Jako solista koncertował w wielu miastach Polski oraz m.in. w Danii, Słowacji, Niemczech, Austrii i Francji. Był oficjalnym altowiolistą XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, wykonując Symfonię Koncertującą Es-dur KV364 W.A. Mozarta z Orkiestrą Kameralną PR Amadeus. Na Festiwalach „Bravo Maestro” występował m.in. z W. Wiłkomirską, E. Pobłocką, W. Brodskim, K.A. Kulką, P. Pławnerem, W. Malickim i T. Strahlem. Jest wykładowcą Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, Warsztatów Muzyka Naszych Czasów w Inowrocławiu oraz pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym Kursu „Zagraj z Mistrzem” w Gnieźnie. W 2017 został wybrany Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Altowiolowego.
Jest laureatem nagrody specjalnej IV Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Skrzypków w Lublinie, I nagrody V Ogólnopolskiego Konkursu Altowiolistów im. J. Rakowskiego w Poznaniu oraz zdobywcą wyróżnienia na poznańskim IV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypków im. Z. Jahnkego w Poznaniu. Został uhonorowany Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.


Anna Pęcherzewska-Hadrych – kompozytorka, nauczycielka, publicystka muzyczna i twórczyni edukacyjnych aplikacji mobilnych. Absolwentka teorii muzyki i kompozycji w gdańskiej Akademii Muzycznej. W latach 2006-2014 prezes Oddziału Gdańskiego ZKP. Inicjatorka cyklu Nowe Brzmienia Gdańskie i organizatorka pierwszych siedmiu jego edycji.
Swoje utwory prezentowała m.in. podczas Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, koncertów z cyklu Nowe Brzmienia Gdańskie, festiwalu Audio Art – Przestrzenie Dźwięku (Warszawa) i Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Współpracuje m.in. z Anną Kwiatkowską, Mikołajem Pałoszem, Piotrem Kusiewiczem oraz zespołami Kwartludium i Kwadrofonik. Jej kompozycja pt. Odludium znalazła się na wydanej przez DUX płycie zespołu Kwartludium (2007).
Na co dzień zajmuje się nauczaniem przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Jako publicystka muzyczna współpracowała m.in. z „Glissandem”, „Ruchem Muzycznym”, „Tygodnikiem Powszechnym”, TVP Gdańsk oraz Muzykoteką Szkolną.
W latach 2017-2018 była odpowiedzialna za edukacyjne komponenty projektu 100 na 100. Muzyczne dekady wolności realizowanego przez PWM. W ramach tej współpracy wymyśliła m.in. 6 edukacyjnych aplikacji na urządzenia mobilne oswajających młodych użytkowników z wybranymi aspektami muzyki współczesnej (Glissando z Krainy Sonostworów, Ostinato z Krainy Sonostworów i Alikwoty z Krainy Sonostworów – dla najmłodszych, aplikacje te towarzyszą książeczkom z cyklu Sonia w Krainie Sonostworów, których pomysłodawczynią i autorką treści była Anna Pęcherzewska-Hadrych oraz: Sonoformy. Komponuj z PWM, Dysonanse. Komponuj z PWM i Etiuda na… Komponuj z PWM – dla starszych dzieci i młodzieży); jest również autorką gry online Mix stulecia dostępnej na stronie internetowej projektu.


Kamil J. Węgorek – pianista, pedagog. Jest absolwentem dwóch wydziałów: Wydziału Humanistycznego UMCS oraz Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych Akademii Muzycznej w Łodzi (klasa fortepianu prof. Bogusława Wódki). Naukę kameralistyki pobierał u prof. E. Różyckiej-Przybylak, prof. A. Nawe, dra M. Drewnowskiego oraz dra M. Pająka. Dodatkowo ukończył Studium Pedagogiczne przy Akademii Muzycznej w Łodzi, posiada także dwie specjalizacje w ramach studiów polonistycznych (nauczycielską oraz redaktorsko-medialną).
Autor programów nauczania przedmiotu fortepian w szkołach muzycznych I stopnia oraz artykułów w czasopiśmie naukowym UKW: „Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja”. Nagradzany za wyróżniający akompaniament na konkursach oraz przesłuchaniach CEA. Otrzymał także Stypendium Artystyczne Prezydenta miasta Lublina za osiągnięcia artystyczne.
Jest nauczycielem fortepianu w szkołach muzycznych I i II stopnia.


Dorota Żołnacz – klarnecistka, pedagog. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną Fryderyka Chopina oraz studia podyplomowe z kameralistyki. Brała udział w licznych festiwalach i kursach muzycznych, doskonaląc swoje umiejętności u takich pedagogów jak: G. Deplus, A. Pay, A. Prinz, G. Dangen, M. Whight, P. Cuper. Laureatka III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Krakowie. W 2000 r. klarnecistka odbyła tournée po USA. W latach 2005-2011 była klarnecistką oraz inspektorem orkiestry Mazowieckiego Teatru Muzycznego-Operetki w Warszawie. Współpracuje z orkiestrami oraz z wieloma kameralistami z Polski i z zagranicy.
Jest członkiem trio stroikowego, z którym koncertowała w USA, Francji, Holandii, Czechach i Wielkiej Brytanii. Zespół ten zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie (1999). Od 1996 współtworzy zespół Brahms Trio. Zespół ten otrzymał m.in. wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Kłodzku (1999), III miejsce V Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego w Krakowie (2001); był także dwukrotnym laureatem Festiwalu Muzyki Austriackiej im. B. Hubermana w Warszawie.
Prowadzi klasę klarnetu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie, od 2017 r. pełni funkcję kierownika Sekcji instrumentów dętych i perkusji. Od kilkunastu lat jest wykładowcą na polskich kursach mistrzowskich (Nowy Sącz, Pasym, Kąśna Dolna, Szczecinek), regularnie prowadzi też warsztaty oraz kursy metodyczne w szkołach muzycznych w wielu miastach Polski (m.in. Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze i Łodzi). Wielokrotnie zasiadała w składzie jury konkursów i przesłuchań. Współpracuje z CENSA oraz CEA.
Za swoje osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury polskiej wielokrotnie była nagradzana przez dyrektora szkoły, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 r. została uhonorowana odznaką Zasłużony Kulturze Polskiej.


Karol Wroniszewski – wiolonczelista, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem bydgoską Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego.
Laureat przesłuchań i konkursów muzycznych, m.in. I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. D. Danczowskiego w Poznaniu. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich prowadzonych przez m.in. W. Boetshera, S. Firleja, N. Gutmanna i T. Strahla. Współpracował z takimi dyrygentami, jak Y. Bergman, M.J. Błaszczyk, M. Dworzyński, P. Esswood, J. Kraszewski, J. Powolny i Ł. Wódecki.
Dokonał nagrań dla Polskiego Radia, Dux, Futurex i Soliton. W 2008 r. uczestniczył w nagraniu płyty Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi z muzyką kameralną M. Dobrzyńskiego i M. Gumieli. Płyta ta otrzymała nominację do nagrody Fryderyk (2009).
Wiolonczelista jest koncertmistrzem w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Współpracuje także z Kwartetem Smyczkowym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz zespołem Multicamerata. Występował w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Szkocji, Szwecji i Chinach), współpracując m.in. z Europejską Orkiestrą Festiwalową „Probaltica”, Operą Nova, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie oraz z Capellą Bydgostiensis. 


Iwona Brosz – flecistka, kameralistka, pedagog. Absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej oraz belgijskiego Konserwatorium w Leuven.
Swe umiejętności szkoliła na licznych kursach mistrzowskich u takich mistrzów, jak P.L. Graf, R. Winn, Ph. Bernold, A. Nicolet, J. Balint. W trakcie studiów była asystentką w klasie fletu prof. D’Hollandera. Od 2005 r. wykłada gościnnie w Académie d’été w Marchin (Belgia).
Współpracując z orkiestrami, zarówno jako solistka, jak i w zespole orkiestry, koncertowała m.in. w Niemczech, Danii, Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Z repertuarem solowym i kameralnym występowała na festiwalach Clef de Solei w Lille (Francja), Free Music Festival w Antwerpii (Belgia), Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu, Flute Sounds w Prisztinie (Kosowo) i in.
Zainteresowanie fizycznym i fizjologicznym aspektem gry na instrumencie flecistka rozwijała w studium medycznym, w którym uzyskała dyplom fizjoterapeuty. Dzięki współpracy z kinezyterapeutą i posturologiem, dr. Josephem Quoidbachem, zgłębia wiedzę na temat relacji między techniką gry na instrumencie a funkcjami organizmu i jej wpływem na jakość gry i emisji dźwięku.
Jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich dla uczniów szkół I i II stopnia, warsztatów metodycznych dla nauczycieli oraz warsztatów fletowych dla studentów w kraju i zagranicą; specjalizuje się w pracy nad postawą w relacji z techniką instrumentalną i oddechową.


Michał Szerszeń – klarnecista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasach prof. dr. hab. Romana Widaszka oraz dr. hab. Arkadiusza Adamskiego. Obecnie pracuje jako nauczyciel klarnetu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Chrzanowie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Członek komisji oceniającej podczas regionalnych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej.
Jego uczniowie z powodzeniem biorą udział w przesłuchaniach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia. 


Elżbieta Wtorkowska – dyrygent, pedagog. Jako profesor sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura wykłada na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie pełni również funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. Jest także wykładowcą i kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w bydgoskiej Akademii Muzycznej oraz konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.
Od 1993 r. wykłada w Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych, działającym w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 r. prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”.
W 1981 r. założyła w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 r. – Żeński Chór „Canzona-Absolwent“. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem „Canzona Kameralna”, prowadzonym przez dr Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Finlandii, Austrii, Anglii, Hiszpanii, Grecji oraz w USA.
Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie.
Gości jako juror konkursów chóralnych oraz wykładowca na seminariach dla wokalistów, nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi liczne warsztaty wokalne i chóralne, zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych, m.in. na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Australii, Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

 

 

 

Dzień Edukacji Muzycznej

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Prelegenci