PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

BIEŻĄCA EDYCJA 

Znamy laureata 17. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

 

27 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie jury 17. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego. Tematem tegorocznego Konkursu było skomponowanie utworu na kwartet smyczkowy. Temat ten nie był przypadkowy: w roku jubileuszu 75-lecia PWM postanowiliśmy nawiązać do kompozycji wydanej przez Oficynę z numerem 1 – był to II Kwartet smyczkowy Romana Palestra.

 

Jury obradowało w trybie hybrydowym w składzie: Joanna Wnuk-Nazarowa (przewodnicząca), Iwona Lindstedt, Arkadiusz Kubica, Daniel Cichy. Podczas posiedzenia jury oceniło wszystkie zgłoszone i dopuszczone Regulaminem utwory i postanowiło jednogłośnie przyznać nagrodę główną

Krzysztofowi Wyglądaczowi za kwartet O Nadziei.

 

Pan Krzysztof Wyglądacz otrzymuje tytuł laureata 17. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego oraz przewidziane Regulaminem nagrody:

• nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,

• wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne kompozycji drukiem oraz włączenie jej do katalogu PWM,

• publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

 

Serdecznie gratulujemy!

Kompozytorom, którzy wzięli udział w Konkursie dziękujemy za przesłane prace i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach!

 

 

 

 

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza

17. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
na
UTWÓR NA KWARTET SMYCZKOWY

 

 

W roku jubileuszu 75-lecia działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z sentymentem powracamy do pierwszych lat działalności Oficyny i pierwszych publikacji przez nią wydawanych. Sygnaturą PWM 1 oznaczony został II Kwartet smyczkowy Romana Palestra. Nawiązując do historycznych zapisów, tematem 17. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego jest utwór na kwartet smyczkowy.

 

Mamy nadzieję, że utrzymująca się konieczność izolacji sprzyjać będzie skupieniu i kreatywności, że uda się wykorzystać ją do celów artystycznych. Ogłaszamy zatem: #zostańwdomu i komponuj!

 

Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie. Udział mogą brać w nim osoby pełnoletnie, które do dnia 23 października 2020 roku nie ukończą 30. roku życia.

 

Termin nadsyłania prac: 23 października 2020 roku.

 

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie:

• prof. dr hab. Eugeniusz Knapik

• dr hab. Arkadiusz Kubica

• dr hab. Iwona Lindstedt

• Joanna Wnuk-Nazarowa

• dr Daniel Cichy

 

 

Przewidujemy wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

Nagrodami w Konkursie są:

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

• wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM,

• publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

 

Czas podjąć wyzwanie: #zostańwdomu i komponuj! Życzymy powodzenia!

 

***

 

Kontakt: konkurs@pwm.com.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce REGULAMIN I ZGŁOSZENIA. 

o konkursie


bieżąca edycja


regulamin i zgłoszenia


laureaci i poprzednie edycje