PWM

Szukaj
Zaawansowane

BIEŻĄCA EDYCJA 

 

WYNIKI XV KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO27 lutego 2018 roku obradowało Jury XV Konkurs Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego.

Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu był utwór z tekstem na sopran i orkiestrę symfoniczną.

Dla autora zwycięskiej kompozycji przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych oraz wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji, włączenie utworu do katalogu PWM, nagranie audio wraz z publicznym wykonaniem.

 

Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik, Jerzy Kornowicz, Paweł Mykietyn, prof. Krzysztof Penderecki (przewodniczący), dr Elżbieta Sikora oraz dr Daniel Cichy oceniło wszystkie zgłoszone utwory i postanowiło nie wyłaniać zwycięskiej kompozycji.

 

Jury przyznało:


• dwie drugie nagrody ex aequo, po 4 tys. złotych utworom:

 

Nad głębiami autorstwa Michała Ziółkowskiego,


Do prostego człowieka autorstwa Romana Czury,


• trzecią nagrodę w wysokości 2 tys. złotych utworowi

 

Nie mów! autorstwa Piotra Zalewskiego.

 

 

W związku z werdyktem Jury, nie mają mocy zapisy Regulaminu Konkursu dotyczące wydania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwycięskiej kompozycji, włączenia jej do katalogu PWM, nagrania audio oraz publicznego wykonania.
 

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 

 

 

__________

 

XV. KONKURS KOMPOZYTORSKI IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO 2017/18

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 15. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego na UTWÓR Z TEKSTEM NA SOPRAN I ORKIESTRĘ SYMFONICZNĄ.

Konkurs kierowany jest do młodych kompozytorów narodowości polskiej: udział mogą brać w nim osoby urodzone nie później niż 1 września 1999 r., a które do dnia 31 stycznia 2018 r. nie ukończą 30. roku życia.

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2018 roku

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie:
• dr Daniel Cichy
• prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
• Jerzy Kornowicz
• Paweł Mykietyn
• prof. Krzysztof Penderecki
• dr Elżbieta Sikora

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przewiduje wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.
Nagrodami w konkursie są:
• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
• wydanie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji
oraz włączenie utworu do katalogu PWM,
• nagranie audio oraz publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Tegoroczna edycja konkursu jest częścią przedsięwzięcia „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Głównym celem projektu jest umożliwienie poznania szerokiemu gronu odbiorców starannie wyselekcjonowanego wyboru utworów kompozytorów polskich ostatniego stulecia, tworzących zbiór 100 najważniejszych dzieł polskiej muzyki. Lista kompozytorów oraz ich utworów nosi znamiona wyboru subiektywnego, podpartego jednak wiedzą członków Rady Programowej, złożonej z wybitnych autorytetów oraz doświadczeniem zespołu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Symbolicznym zwieńczeniem listy wybranych dzieł ma być kompozycja laureata 15. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego, której obsada z założenia nawiązuje do pierwszego utworu z listy – "Pieśni muezina szalonego" op. 42 Karola Szymanowskiego.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pwm.com.pl

 

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 

o konkursie


bieżąca edycja


regulamin i zgłoszenia


laureaci i poprzednie edycje