PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Seminarium Edytorstwa MuzycznegoJeśli edytorstwo jest sztuką, to edytorstwo muzyczne jest sztuką próby najwyższej. Służy bowiem muzyce, a ta posługuje się alfabetem szczególnym, dzięki któremu myśl kompozytora może osiągnąć brzmieniową postać. Jest on ogniwem pośrednim między twórcą, odtwórcą a odbiorcą. I od umiejętności sztabu specjalistów – muzykologów doskonale orientujących się w pracy źródłowej, wprawnych kopistów, redaktorów szlifujących nutowy komunikat, drobiazgowych korektorów i profesjonalnych drukarzy – zależy w dużym stopniu ostateczny kształt dzieła. Przygotowanie do druku publikacji nutowej wymaga zatem wyjątkowych umiejętności, wiedzy, doświadczenia, poczucia odpowiedzialności, wrażliwości dźwiękowej.

Czy chciałbyś dołączyć do grona osób, dla których edytorstwo muzyczne nie ma tajemnic? Czy chciałbyś kontynuować cenioną na świecie tradycję Polskiej Szkoły Edytorstwa Muzycznego i włączyć się w pracę nad utrwalaniem w zapisie nutowym najwybitniejszych dzieł polskich kompozytorów? Czy chciałbyś zdobyć praktyczne umiejętności, które pozwolą na samodzielne wykonywanie pracy redaktora muzycznego, a także współpracować z prestiżowym wydawnictwem muzycznym?

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zapraszają na trzecią edycję Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w Radziejowicach w dniach 2-7 października 2018 roku.

Seminarium skierowane jest do absolwentów oraz studentów studiów magisterskich z zakresu muzykologii lub teorii muzyki, a także osób zajmujących się zawodowo redakcją materiałów nutowych, zainteresowanych edytorstwem muzycznym, pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie i planujących związanie swojej kariery zawodowej z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Zajęcia poprowadzą doświadczeni polscy muzykolodzy, redaktorzy i wydawcy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku.

Seminarium Edytorstwa Muzycznego finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej”.


Partnerami przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy