PWM

Szukaj
Zaawansowane

Seminarium Edytorstwa Muzycznego - rekrutacjaRekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I
Do dnia 30 czerwca 2018 roku na adres seminarium@pwm.com.pl należy przesłać zgłoszenia obejmujące:
• CV z danymi kontaktowymi,
• list motywacyjny,
• rekomendację pracownika naukowego.

Osoby, które prześlą zgłoszenia, otrzymają testowy materiał nutowy do korekty/redakcji. Ci, którzy najlepiej wykonają powierzone zadanie, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w tygodniowym Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w dniach 2–7 października 2018 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Etap II
Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu odbędą trzymiesięczny płatny staż z intensywnym szkoleniem, który odbędzie się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie między listopadem 2018 r. a styczniem 2019 r. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa.

Oferujemy:
• perspektywę różnych form współpracy z prestiżową instytucją wydawniczą,
• udział w realizacji istotnych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej,
• możliwości rozwoju i współpracę z najwybitniejszymi polskimi redaktorami, muzykologami, wydawcami, autorami i kompozytorami.

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy