PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Seminarium Edytorstwa Muzycznego - rekrutacja 

Etap I

2-7 października 2018, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH


Magdalena Narkiewicz
Anna Wlazło
Ewa Bogula
Marita Alban Juarez
Zuzanna Daniec
Marcin Wąsowski
Piotr Wojciechowski
Dawid Jazłocki
Rafał Karczmarczyk
Kamil Poniatowski
Paweł Siek
Tomasz Bauć
Maciej Bolewski
Andrzej Kubiczek
Przemysław Michalak
Jakub Strużyński
Łukasz Wieczorek
Piotr Zabielski
Przemysław Zych

Gratulujemy!


 

Etap II

Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. 

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu odbędą trzymiesięczny płatny staż z intensywnym szkoleniem, który odbędzie się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie między listopadem 2018 r. a styczniem 2019 r. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa. 

Oferujemy:
• perspektywę różnych form współpracy z prestiżową instytucją wydawniczą,
• udział w realizacji istotnych przedsięwzięć wydawniczych w zakresie utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej,
• możliwości rozwoju i współpracę z najwybitniejszymi polskimi redaktorami, muzykologami, wydawcami, autorami i kompozytorami.

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy