PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Seminarium Edytorstwa Muzycznego - programProgram Seminarium Edytorstwa Muzycznego

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, 2–7 października 2018 roku


1. Wydanie źródłowe: prof. dr hab. Zofia Chechlińska
• istota i podstawowe zasady wydania źródłowego,
• rodzaje źródeł i ich znaczenie,
• wybór i funkcja źródła podstawowego,
• sposób opracowania tekstu,
• zakres i funkcja komentarza,
• wstęp do serii i poszczególnych tomów,
• zasady przygotowania tekstu w serii źródłowej.

Część praktyczna: opracowanie utworów na fortepian z jednym źródłem oraz z różnymi źródłami.

2. Rola redaktora w procesie wydawniczym: red. Dorota Leszczyńska-Zając
• różnice pomiędzy opracowującym i redaktorem,
• adiustacja tekstu,
• planowanie układu stron,
• realizacja korekt,
• przygotowywanie dodatkowych informacji w zależności od potrzeby serii, wydania itp.,
• udział w promocji utworu.

3. Podstawowe zasady zapisu nutowego: red. Dorota Leszczyńska-Zając
• utwory solowe,
• utwory na instrumenty smyczkowe,
• utwory na instrumenty dęte,
• utwory na instrumenty perkusyjne,
• utwory wokalne,
• utwory kameralne,
• partytury.

Część praktyczna: realizacja korekty i zasady zapisu, adiustacja utworu, zapis komentarza, przykładowa korekta partytury, układ instrumentów i skróty w partyturze.

4. Wykład gościnny pt. „Dylematy redaktora – wybrane zagadnienia z zakresu edytorstwa muzycznego”: dr Maciej Jochymczyk (Uniwersytet Jagielloński)
• sztuka kwerendy – kilka uwag praktycznych,
• „źródłowe czy krytyczne?” – wybór źródła podstawowego a metody filologii muzycznej,
• problem wariantowości na przykładzie XVIII-wiecznych przekazów dzieł religijnych (casus twórczości Amanda Ivanschiza).

5. Wykład gościnny pt. „Nowe wydanie utworów fortepianowych Stanisława Moniuszki: studium przypadku”: dr Marek Bebak (Uniwersytet Jagielloński)
• Czy i komu jest potrzebne nowe wydanie utworów fortepianowych Moniuszki?
• Jak zorganizować pracę nad wydaniem?
• Co może pomóc w kwerendzie?
• Co po zgromadzeniu dostępnych źródeł?
• Jak pogodzić czaso- i kosztochłonność prac z planem wydawniczym?

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy