PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Seminarium Edytorstwa Muzycznego - programRekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach:

Etap I
Do dnia 20 czerwca 2019 roku na adres seminarium@pwm.com.pl należy przesłać zgłoszenia obejmujące:
• CV z danymi kontaktowymi,
• list motywacyjny,
• rekomendację pracownika naukowego.

Osoby, które prześlą zgłoszenia, otrzymają testowy materiał nutowy do korekty/redakcji. Ci, którzy najlepiej wykonają powierzone zadanie, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w tygodniowym Seminarium Edytorstwa Muzycznego, które odbędzie się w dn. 3–8 września 2019 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Etap II
Uczestnicy kursu, którzy wykażą się szczególnie dużymi umiejętnościami i zaangażowaniem podczas pierwszego etapu Seminarium Edytorstwa Muzycznego, zostaną zaproszeni do współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu odbędą trzymiesięczny płatny staż z intensywnym szkoleniem, który odbędzie się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie między listopadem 2019 roku a styczniem 2020 roku. Program szkolenia obejmować będzie m.in. pracę ze źródłami muzycznymi, zagadnienia adiustacji, korekty i redakcji tekstów nutowych i słownych, podstawy obsługi programów do edycji nut, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, księgowości i innych obszarów działalności Wydawnictwa. 

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy