PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Kurs Edytorstwa Muzycznego - wykładowcyPiotr Jędrzejczyk – kompozytor, dyrygent i aranżer, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej, doktorant Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji prof. Anny Zawadzkiej-Gołosz. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie kompozycji prof. Krzysztofa Olczaka (dyplom z wyróżnieniem w 2017 roku) oraz klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Elżbiety Wiesztordt-Sulecińskiej (dyplom w 2019 roku). Był wieloletnim przewodniczącym Koła Artystyczno-Naukowego Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. W latach 2015–2017 pełnił obowiązki dyrektora artystycznego i dyrygenta Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej. Jest wieloletnim współpracownikiem Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, dla których wykonuje składy, korekty i redakcję głównie współczesnej muzyki orkiestrowej. Od 2020 roku współpracuje także z wydawnictwem Experimental Workshop. Jego kompozycje wykonywane były na licznych festiwalach (m.in. Copenhagen Avantgarde Music Festival, Randspiele Festival w Berlinie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Poznańska Wiosna Muzyczna”, Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowe Forum Altówkowe w Poznaniu) oraz koncertach w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. uzyskał I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na utwór na akordeon solo lub na akordeon i zespół kameralny (2014) oraz I miejsce na konkursie Stwórz Boarding Music na pokłady samolotów eurolot.com (2014). Jest beneficjentem Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014, 2015), Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2015, 2016), Stypendium Marszałka Województwa pomorskiego dla Twórców Kultury (2018), Stypendium doktoranckiego Akademii Muzycznej w Krakowie (2018, 2020) i Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku dla Najlepszych Studentów (2013, 2014, 2015, 2016). W 2015 roku za działalność twórczą otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, a w maju 2016 roku był finalistą konkursu Czerwonej Róży jako najlepszy student Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Kamil Poniatowski jest absolwentem muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie realizował profil edytorski. Jego zainteresowanie źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym doprowadziło do przygotowania w trakcie studiów dwóch edycji źródłowo-krytycznych: Requiem in Es Wacława Raszka (2017) oraz Liber secundus cantionum sacrarum Gregora Langego (2019). Uczestniczył w konferencjach muzykologicznych w Pradze (2016), Lublinie (2018) i Krakowie (2019). Jeszcze podczas studiów brał udział w kursie organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, a następnie w Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach. Z PWM-em współpracuje od 2018 roku, początkowo jako kopista, później stażysta, a obecnie jako członek Działu Redakcji. Zajmuje się przede wszystkim składem nutowym, wykonuje również prace korektorskie, redakcję i adiustację utworów. Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi szkolenia z obsługi programu Sibelius dla grupy początkującej w ramach Kursu Edytorstwa Muzycznego. Poza Polskim Wydawnictwem Muzycznym wykonywał również liczne prace edytorskie dla instytucji i osób prywatnych.
W latach 2017–2020 był członkiem redakcji „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”, w którym zajmował się korektą tekstów polsko- i anglojęzycznych, a także składem publikacji. Jako chórzysta współpracuje m.in. z Chórem Polskiego Radia, Chórem Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Baroque Collegium 1685, Musica Florea czy Górecki Chamber Choir, zajmując się zarówno muzyką kompozytorów współczesnych, jak i wykonawstwem historycznym. Ponadto w latach 2016–2017 był prezesem Krakowskiego Chóru Akademickiego.

prof. Zofia Chechlińska – muzykolog, chopinolog, wykładowczyni akademicka. W latach 1959–1961 współpracowała przy przygotowywaniu Katalogu tematycznego dzieł Chopina pod kierunkiem prof. dr hab. J.M. Chomińskiego. Pracowała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie (gdzie przez 10 lat kierowała Zakładem Historii Muzyki), wykładała na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, gdzie w latach 1969–1975 była sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Muzykologów. Jej zainteresowania koncentrują się na twórczości Chopina oraz polskiej muzyce XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała szereg prac. Założyła i redagowała serię poświęconą kulturze muzycznej XIX wieku („Szkice o Kulturze Muzycznej XIX Wieku”). Była członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa seryjnego „Monumenta Musicae in Polonia”, w którym kierowała podserią poświęconą operae omniae kompozytorów XIX wieku oraz redakcji „Rocznika Chopinowskiego” i „Chopin Studies”. Jest także redaktorem wielu edycji źródłowo-krytycznych dzieł Henryka Wieniawskiego. Obecnie jest członkiem kolegium redakcyjnego „The Chopin Review” i „Studiów Chopinowskich”. Uczestniczyła w licznych konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i za granicą, była także wielokrotnie członkiem komitetów naukowych przygotowujących konferencje, m.in. kongresy chopinowskie w Warszawie. Od 2005 roku jest redaktorem naczelnym monumentalnej serii „Dzieła Chopina. Wydanie Faksymilowe” publikowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Od 2016 prowadzi seminaria poświęcone wydaniom źródłowo-krytycznym w ramach kursów edytorskich organizowanych przez PWM.
 

Dorota Leszczyńska-Zając – muzykolog, od 1978 redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Redakcji Pedagogicznej, a następnie w Redakcji Nutowej, gdzie przygotowała do druku kilkaset publikacji, od edycji pedagogicznych poprzez śpiewniki do utworów orkiestrowych współczesnych kompozytorów, m.in. Leksykon współczesnej perkusji Włodzimierza Kotońskiego, W krainie muzyki Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej, Historię muzyki (t. 1–3) Danuty Gwizdalanki, edycje źródłowo-krytyczne Dzieł Henryka Wieniawskiego. Była redaktorem II Symfonii z serii Dzieł Karola Szymanowskiego, a także tomów z serii Dzieł Mieczysława Karłowicza: Bianca da Molena op. 6 i Juwenilia op. 5. Jest autorką wielu haseł w Encyklopedii muzycznej PWM. W 2015 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę została odznaczona złotym medalem, otrzymała także odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” oraz w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji i zaangażowania pracy w Wydawnictwie Medal PWM „Ad Honorem”. Od 2016 prowadzi seminaria z zakresu korekty i redakcji nut oraz ortografii zapisu muzycznego w ramach kursów edytorskich organizowanych przez PWM.
 

Piotr Kołodziej jest absolwentem wychowania muzycznego i muzykologii. W latach 2003–2007 był pracownikiem Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ. Tam też prowadził zajęcia z obsługi edytora nutowego Finale. Od roku akademickiego 2019/2020 w ramach kursów organizowanych przez PWM prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące składu komputerowego nut.
Jest autorem krótkiej biografii Ks. Tadeusz Przybylski SDB. Sylwetka i działalność naukowo-dydaktyczna, dwóch podręczników instruktażowych edytora nutowego Finale (Helion 2004, 2005), przewodnika Komputerowe studio muzyczne (Helion 2007), opracowania Arii Ludwika Maadera w serii „Musica Claromontana” (PWM 2008). Jest także autorem haseł w Encyklopedii muzycznej PWM oraz artykułów w miesięczniku „Estrada i Studio” (oprogramowanie do edycji nut).
Od 2005 roku prowadzi firmę Studio Orfeo, zajmującą się składem nut i przygotowaniem publikacji do druku. Do zleceniodawców studia należą największe wydawnictwa europejskie: Bärenreiter, Boosey & Hawkes, Breitkopf & Härtel, Schott Mainz, Universal Edition. Wykonuje zlecenia także dla rodzimych wydawców, m.in. Euterpe, Dominikański Ośrodek Liturgiczny (śpiewniki Niepojęta Trójco), Instytut Sztuki PAN (seria „Monumenta Musicae in Polonia”), Musica Iagellonica, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (przykłady nutowe, m.in. incipity wszystkich utworów Fryderyka Chopina na stronie www.nifc.pl).
Jednym z większych osiągnięć studia było nagrodzenie publikacji Cantate Domino (zbioru utworów wokalnych a cappella Krzysztofa Pendereckiego, Schott Mainz) nagrodą Best Edition w czasie targów muzycznych Musikmesse 2014 we Frankfurcie.
Poza pracą interesuje się ogólnie pojętą informatyką i technologią muzyczną. Wolny czas spędza z żoną i dziećmi. Cztery razy w tygodniu można go spotkać w Fitparku na siłowni, gdzie dba o kondycję fizyczną. Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga intensywnego uprawiania sportu.
 

Danuta Ambrożewicz – ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się redakcją tekstów i wydawaniem książek od ponad trzydziestu lat. Początkowo pracowała w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Redakcji Leksykograficznej (1988–1992; adiustacja, a także autorstwo haseł w części biograficznej Encyklopedii muzycznej PWM pod red. Elżbiety Dziębowskiej), następnie w Polskiej Akademii Nauk (1992–2003 w Instytucie Języka Polskiego oraz 2012–2016 w Oddziale PAN w Krakowie); współtworzyła i współprowadziła Wydawnictwo Lexis (2003–2012), a od roku 2015 ponownie związała się zawodowo z Redakcją PWM (przez trzy lata sekretarz redakcji, obecnie – starszy redaktor).
Począwszy od lat 90. współpracowała z licznymi wydawnictwami i instytucjami, m.in. z Musica Iagellonica, Wydawnictwem Naukowym PWN, Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Krakowskim Biurem Festiwalowym. Przygotowała do wydania kilkaset publikacji, w tym encyklopedie, słowniki, bibliografie, rozprawy i czasopisma naukowe, prace popularnonaukowe, teksty źródłowe, programy festiwali muzycznych, wspomnienia, beletrystykę i in. Jej prace redakcyjne, korektowe, czasem także współautorskie oraz techniczne obejmują książki z wielu dziedzin (głównie muzykologii, ale też językoznawstwa polonistycznego i slawistycznego, historii literatury, historii sztuki, pedagogiki, medycyny i in.).
W ramach Seminarium Edytorstwa Muzycznego organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne prowadzi od 2016 roku konsultacje i wykłady z zakresu redakcji tekstowej.


fot. Anna Maria Olak
 dr Daniel Cichy – dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, muzykolog, publicysta muzyczny, menadżer kultury i wydawca. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Przez wiele lat związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Instytutem Muzykologii UJ. Jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award, stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, tygodnika „Polityka” i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Oprócz działalności naukowej Daniel Cichy prowadził czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Ruchem Muzycznym”, Drugim Programem Polskiego Radia oraz Radiem Kraków; publikował eseje i teksty krytyczne w prasie polskiej („Glissando”, „Didaskalia”, „Teatr”) i zagranicznej („Neue Musikzeitung”, „MusikTexte”, „Neue Zeitschrift für Musik”). W styczniu 2013 roku został redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od stycznia 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora i redaktora naczelnego tej oficyny. Odpowiadał za realizację projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, największego muzycznego projektu wolnej Polski, przygotowywanego w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej o prawie autorskim „Jesteś twórcą – masz prawo!”.


dr Maciej Jochymczyk ukończył z wyróżnieniem studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii UJ. Za swoją pracę magisterską otrzymał The Ray and Ruth Robinson Musicology Award. W 2012 roku uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora na podstawie dysertacji poświęconej twórczości religijnej o. Amanda Ivanschiza, która została uhonorowana Nagrodą im. Ks. Prof. H. Feichta, przyznawaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na środkowoeuropejskiej muzyce religijnej XVII–XIX wieku, zagadnieniach edytorstwa i źródłoznawstwa muzycznego, a także wykonawstwa historycznego i instrumentologii. W ramach swoich badań prowadził kwerendy w archiwach m.in. w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Watykanie, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Od 2005 roku aktywnie uczestniczy w pracach zespołu naukowego zajmującego się muzykaliami ze zbiorów klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze. Przygotował partytury będące podstawą prawykonań oraz nagrań kilkudziesięciu obszernych dzieł wokalno-instrumentalnych. Jest współtwórcą i redaktorem serii nutowej „Fontes Musicae in Polonia”, a także członkiem Komitetu Naukowo-Redakcyjnego serii „Musica Claromontana”. W 2016 roku został nagrodzony stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

dr Marcin Konik – absolwent filozofii i muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kierownik Biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy poświęconej wątkom kosmologicznym (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji musica mundana Boecjusza) w średniowiecznych traktatach z zakresu teorii muzyki. Odbył staże naukowe w prestiżowych ośrodkach naukowych: Jacob’s School of Music na Indiana University w Bloomington oraz na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Stanforda. Współpracuje m.in. z Centre for Computer Assisted Research in the Humanities Uniwersytetu Stanforda. W swoich badaniach skupia się na problematyce skomputeryzowanej analizy muzycznej, muzycznych bazach danych, projektach digitalizacyjnych. Specjalizuje się w badaniach źródłoznawczych muzyki polskiej okresu XVII–XIX wieku.


Paulina Krupa – absolwentka muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2016 roku pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku redaktora i kopisty. W PWM zajmuje się redakcyjnym prowadzeniem tytułów z muzyką kameralną, pedagogiczną, wokalno-instrumentalną oraz chóralną. Pracuje również jako kopistka, tworząc składy komputerowe nut do publikacji PWM w programach Sibelius i Finale oraz dostosowując materiały otrzymane od kompozytorów do standardów wydawnictwa.

dr Emil Wojtacki – kompozytor, teoretyk muzyki, starszy redaktor w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Ukończył szkołę muzyczną w klasie wiolonczeli, studiował informatykę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w 2001 roku rozpoczął studia w krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunku teoria muzyki. Swoją wiedzę w tej dziedzinie poszerzał na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu (Austria) w klasie Clemensa Gadenstättera. W 2007 roku ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku kompozycja w klasie prof. Józefa Rychlika. Praktykuje śpiew tradycyjny (chorał gregoriański i bizantyjski), zajmuje się projektowaniem graficznym oraz redakcją materiałów nutowych – głównie muzyki współczesnej i orkiestrowej. Jest członkiem zespołu ds. wytycznych edycyjnych PWM-u.

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy