PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi wykonywania składów partytur wraz z naniesieniem poprawek po korektach wydawniczych i/lub autorskich oraz ekstrakcja głosów różnych publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

2019-05-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie usługi składów partytur wraz z naniesieniem poprawek po korektach wydawniczych i/lub autorskich oraz ekstrakcja głosów różnych publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego: utworów solowych, kameralnych i chóralnych (w tym pedagogicznych lub zapisanych z wykorzystaniem notacji graficznej) oraz przykładów nutowych do publikacji książkowych.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.24.2019

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Uwaga: Zamawiający dokonuje zmiany załączników nr 4 i 5 do zapytania. Prosimy o korzyystanie z nowych aktualnych plików.

Ponadto, Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w numeracji paragrafów w projekcie umowy. Numeracja zostanie poprawnie nadana przy zawieraniu umowy.Pliki do pobrania.
Zapytanie ofertowe (15.05.2019 r.)
Załączniki do zapytania (15.05.2019 r.)
Zmieniony_załącznik nr 4
Zmieniony_załącznik nr 5
Pytania i odpowiedzi (27.05.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi 2 (28.05.2019 r.)
Pytania i odpowiedzi 3 (28.05.2019 r.)
Informacja z otwarcia ofert oraz wybór ofert najkorzystniejszych (03.06.2019 r.)