PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

2020-07-20

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: budowa nowej platformy e-commerce oraz wsparcie techniczne na okres 12 miesięcy - Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.
Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1145, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).
Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: sylwia_religa@pwm.com.pl lub bozena_kulig@pwm.com w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 15.00

W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panią Bożeną Kulig (adres e-mail: bozena_kulig@pwm.com.pl; nr telefonu: 885 860 273)


 Pliki do pobrania.
załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 – formularz cenowy