PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Styczeń 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup oprogramowania na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-01-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup oprogramowania na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 503062-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.01.2020