PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Krzysztof Knittel

Krzysztof Knittel

*1947

Bibliografia

T e k s t y   k o m p o z y t o r a

 

 

Knittel K. - Autorefleksja; w: Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej muzyce lat siedemdziesiątych, red. Leszek Polony, Kraków 1986

 

Knittel K. - Pojmowanie sensu w muzyce - esej wygłoszony na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej, 7 kwietnia 2000

 

 

 

W y w i a d y

 

 

O nowej operze, globalizacji, lustrach i filcowej rzeźbie z Krzysztofem Knittlem rozmawia Elżbieta Szczepańska-Lange, RM nr 4, 18.02.2001

 

 

 

A r t y k u ł y

 

 

Gajkowska E. – Przewodnik po twórczości Krzysztofa Knittla, „Ruch Muzyczny” nr 8, 1994

 

Schaeffer B. – Granie na sucho, „Życie literackie”, Kraków, 17 VIII 1975

 

Szwarcman D. – Muzykę można kojarzyć ze wszystkim, „Ruch Muzyczny” nr 5, 1978

L e k s y k o n y

 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians vol. 13, Macmillan Publishers Limited 2001, London (Adrian Thomas)

Die Musik in Geschichte und Gegenwart vol. 10, Bärenreiter Kassel Basel London New York Prag, Hetzler Stuttgart Weimar 2003 (Zbigniew Skowron)

Baker’s Biographical Dictionary of Musicians vol. 3, Centennial Edition, New York 2001 (LK/DM)

Encyklopedia Muzyczna PWM, PWM Kraków 1997 (Elżbieta Szczepańska-Lange)

Wielka Encyklopedia PWN, t. 14, PWN Warszawa 2003