PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup oprogramowania na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

2020-01-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup oprogramowania na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 503062-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.01.2020Pliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu (15.01.2020 r.)
Zał. nr 2 i 4 (15.01.2020 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał.1, 3 i 5(15.01.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi (17.01.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi_2 (20.01.2020)
Pytania i odpowiedzi 3 (21.01.2020 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (21.01.2020 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.01.2020 r.)
Pytanie i odpowiedzi_4 (27.01.2020 r.)
załącznik nr 2 - opz (27.01.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (30.01.2020 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (06.02.2020 r.)