PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku PWM w Warszawie

2020-02-24

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany zapisów w dokumentach postępowania. Z związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Polskie Wydawnictwo Muzyczne al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, Sekretariat (pok. 107) w terminie do dnia: 25 lutego 2020 r.
do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, w terminie składania ofert o godz. 10.30
Prosimy o sporządzenie oferty na nowym zmodyfikowanym formularzu oferty.

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03 marca 2020 roku, do godz. 10.00. Pliki do pobrania.
Informacja o zmianie
Informacja o zmianie
Informacja o zmianie 24.02.2020
Ogłoszenie BZP 20.02.2020
Ogłoszenie BZP 24.02.2020