PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika „Ruch Muzyczny” dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

2020-03-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika „Ruch Muzyczny” dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.


Numer referencyjny sprawy ZZP.261.02.2020Pliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu (04.03.2020 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (04.03.2020 r.)
Załączniki do SIWZ (04.03.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (12.03.2020 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (25.03.2020 r.)