PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych - rzuty i wznowienia I kwartał 2020

2020-04-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych - rzuty i wznowienia  I kwartał 2020


Numer referencyjny sprawy ZZP.261.07.2020Pliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu (21.04.2020.r )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (21.04.2020.r )
Załączniki do SIWZ (21.04.2020.r )
Pytania i odpowiedzi (27.04.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (30.04.2020 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (02.06.2020 r.)