PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie

2020-05-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.02.2020

UWAGA: Zamawiający udostępnia nowy uaktualniony wykaz osób (załącznik nr 6). Prosimy o sporządzenie wykazu na nowym zmodyfikowanym druku.

UWAGA 2: Zamawiający udostępnia nowy uaktualniony formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 4b. Prosimy os porządzenie oświadczenia na zmofykowanym druku.Pliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (19.05.2020 r.)
Załączniki (19.05.2020 r.)
Zmieniony załącznik nr 6 (21.05.20120 r.)
Pytania i odpowiedzi (21.05.2020 r.)
Zmieniony zał. 4b (22.05.2020 r.)
Odpowiedzi_2 (25.05.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (27.05.2020)
Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.05.2020)