PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Luty 2016 »


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 209.000 € „Sukcesywny zakup nut publikowanych przez wydawców zagranicznych”.
2016-02-29

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywny zakup nut publikowanych przez wydawców zagranicznych”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do Zamawiającego publikacji nutowych wydawców zagranicznych wskazanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie w godz. 800 - 1600 lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.pwm.com.pl