PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Alkagran 2014 - ósma edycja Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego

2014-01-08
W dniach 29 września – 2 października w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Bielsku-Białej odbędzie się po raz ósmy Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”. Od 2014 roku organizowane w ramach Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran” konkursy akordeonowe zmieniają swoją nazwę z Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego i Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego na Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”. W związku z tym, że odbyły się cztery konkursy ogólnopolskie i trzy międzynarodowe, organizatorzy podjęli decyzję o nadaniu konkursowi odbywającemu się w 2014 roku numeru VIII nadając mu nazwę VIII Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran 2014”.

REGULAMIN KONKURSU
1. Miejsce Konkursu
Czechowice-Dziedzice (rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego).
Konkurs odbędzie się w ramach XXII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran'2014" w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42 oraz  w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5a (koncert laureatów konkursu).

2. Organizatorzy Konkursu
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Mała Akademia Muzyki w Czechowicach-Dziedzicach
Współorganizatorzy
Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie
Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej

3. Opis i przebieg Konkursu
Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów wszystkich narodowości do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1984).
Konkurs rozegrany zostanie w kategorii solistycznej i kameralnej (zespoły akordeonowe).
Przesłuchania w Kategorii solistycznej będą dwuetapowe. O liczbie zakwalifikowanych uczestników do II etapu zadecyduje jury po przesłuchaniu I etapu.
Przesłuchania w kategorii kameralnej są jednoetapowe.

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I  Etap: 29 – 30 września 2014 r.
W wypadku liczby zakwalifikowanych uczestników mniejszej niż 12, przesłuchania I etapu rozpoczną się w dniu 30 września.
II  Etap: 1 października 2014 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu: 2 października 2014 r.

KATEGORIA KAMERALNA (ZESPOŁY AKORDEONOWE)
2 października 2014 r.

KONCERT LAUREATÓW KONKURSU, wręczenie nagród i dyplomów: 2 października 2014 r., godz. 18.00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.

Uczestnik Konkursu może występować w obu kategoriach oraz w kilku zespołach.
Laureaci pierwszej nagrody poprzednich edycji Konkursu im. A. Krzanowskiego mogą zgłosić swój udział  tylko pod warunkiem zmiany kategorii konkursowej lub w innej konfiguracji zespołu kameralnego.

4. Kolejność prezentacji konkursowych
Uczestnicy Kategorii solistycznej będą występować w kolejności alfabetycznej. Losowanie litery rozpoczynającej odbędzie się w terminie wcześniejszym (do 31 lipca 2014), o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu w dziale harmonogram przesłuchań. Losowanie litery rozpoczynającej II etap odbędzie się po ogłoszeniu wyników I etapu. Kolejność występu zespołów będzie wylosowana na koncercie wieczornym w dniu 1 października 2014.

5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego – Karty Uczestnictwa – na stronie www.alkagran.pl oraz załączenie fotografii (format JPG rozdzielczość minimalna 640x480 pikseli) solisty lub zespołu do dnia 30 czerwca 2014 r.,
(w kategorii kameralnej kartę uczestnictwa przesyła każdy członek zespołu)
b) uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości :
Kategoria solistyczna
150,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie z kursem NBP w dniu dokonania  wpłaty)
Kategoria kameralna (Zespoły akordeonowe)
210,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie z kursem NBP w dniu dokonania wpłaty) od całego zespołu                                                                                    (przy tytule wpłaty proszę dopisać nazwiska członków zespołu).
na konto: Miejski Dom Kultury, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Czechowicach-Dziedzicach
Nr 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281, tytuł wpłaty: „Konkurs akordeonowy”
do dnia 15 lipca 2014 r. (po potwierdzeniu przez organizatora zgodności nadesłanej karty uczestnictwa
z regulaminem konkursu),
Uczestnik występujący w obu kategoriach wpłaca obydwie należności.
c) przygotowanie programu konkursowego zgodnie z wymaganiami repertuarowymi,
d) podpisanie w Biurze Festiwalu przed występem konkursowym oświadczenia o akceptacji warunków konkursu ujętych w regulaminie oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu, zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (t.j. Dz. U.
z 2002r. Nr 101 poz.926).
Tylko osoby spełniające wymagania Regulaminu Konkursu będą dopuszczone do uczestnictwa w Konkursie.

6. Wymagania repertuarowe
KATEGORIA SOLISTYCZNA
ETAP I
1.    Andrzej Krzanowski – Katedra (III Księga na akordeon, PWM, 1983, 6’)
2.    Dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim (dopuszcza się wykonanie transkrypcji).
3.    Utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi lub który reprezentuje uczestnik (dopuszcza się również utwory skomponowane na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych
- w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania etapu I: do 25 min.
ETAP II
1.    Jeden lub kilka dowolnie wybranych utworów Andrzeja Krzanowskiego (poza Katedrą). Możliwy jest wybór jednej lub kilku części cyklu.
2.    Program dowolny składający się z jednej lub kilku oryginalnych kompozycji na akordeon solo (dopuszcza  się również utwory skomponowane na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych - w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania programu etapu II: do 25 min.
Program konkursowy może zawierać tylko utwory na akordeon solo. Dopuszcza się wykonanie programu konkursowego z nut. W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Na prośbę Jurorów kandydaci zobowiązani są do przedłożenia nut wykonywanych utworów (za wyjątkiem kompozycji A. Krzanowskiego).
Wykaz wydanych utworów Andrzeja Krzanowskiego jest podany w dalszej części Regulaminu.

KATEGORIA KAMERALNA (ZESPOŁY AKORDEONOWE)
1.    Andrzej Krzanowski – do wyboru jeden z następujących utworów:
Studium IV na duet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 18’)
Taniec góralski na duet akordeonowy (IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 5’)
Wiatr echo niesie po polanie na duet akordeonowy (IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 8’)
Toccata na trzy akordeony(IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 4’30’’)
Alkagran czyli Jedno miejsce na prawym brzegu Wisły na kwintet akordeonowy (V Księga na   
akordeon, PWM, 1988, 12’)
Chorał na kwintet akordeonowy(IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 6’)
Nokturn, Preludium i Fuga na kwintet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 20’)
Studium V na kwintet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 10’)
Trzy utwory na kwintet akordeonowy (V Księga na akordeon, PWM, 1988, 9’30’’)
2.    Program dowolny składający się z jednej lub kilku oryginalnych kompozycji na zespół akordeonowy. Dopuszcza się również utwory skomponowane na zespół akordeonowy z zastosowaniem technologii elektronicznych (w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania programu: do 30 min.
W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Na prośbę Jurorów kandydaci zobowiązani są do przedłożenia nut wykonywanych utworów (za wyjątkiem kompozycji A. Krzanowskiego).

7.  Nagrody

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I Nagroda 10 000 zł
II Nagroda 7 000 zł
III Nagroda 4 000 zł

KATEGORIA ZESPOŁY AKORDEONOWE
I Nagroda 7 000 zł
II Nagroda 5 000 zł
III Nagroda 3 000 zł

W przypadku ustalenia przez Jury nagród ex aequo o wysokości nagród decydują Organizatorzy Konkursu.
W przypadku nie przyznania którejkolwiek z nagród Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień. Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepszą interpretację kompozycji Andrzeja Krzanowskiego.
Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnymi przepisami. Laureaci Konkursu otrzymają „Dyplom Laureata”, pozostali uczestnicy „Dyplom Uczestnictwa”. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

8. Jury Konkursu
Skład Jury zostanie podany w terminie późniejszym Jury działa w oparciu o Regulamin Pracy Jury
VIII Konkursu Akordeonowego im. A. Krzanowskiego. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9.  Dokumentacja audiowizualna.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz nieodpłatnej emisji audiowizualnej w Internecie i na antenie Radia i Telewizji, a także do wykorzystania dokumentacji  fotograficznej konkursu w celach promocyjnych.

10.  Koszty pobytu i wyżywienia
Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Laureatom kategorii solistycznej organizatorzy pokrywają koszty noclegów 1/2 i 2/3 października, laureatom kategorii kameralnej – 2/3 października.

11. Adres Konkursu
VIII Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego
Miejski Dom Kultury
ul. Niepodległości 42
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel/fax +48 32 215 32 85
e-mail: biuro@alkagran.pl

12. Informacje
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
- w sprawach programowych Grażyna Krzanowska, tel. 502 36 00 44 oraz Jagna Krzanowska, tel. 535 99 50 44
e-mail: alkagran@op.pl
- w sprawach organizacyjnych Sekretariat Miejskiego Domu Kultury tel./fax 0 32 215 32 85,
e-mail: biuro@alkagran.pl
www.alkagran.plUTWORY NA AKORDEON SOLO ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
OPUBLIKOWANE PRZEZ POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE


I  KSIĘGA na akordeon
Fuga - Fantazja nr 2 (6')
Kanon (1'20’’)
Preludium (2'30’’)
Sonata (12')
Studium II (14'30’’)
Studium III (15')

III  KSIĘGA na akordeon
Chorał (5'30’’)
Cztery bagatele (6')
Kanon (3')
Katedra (6')
Nokturn i scherzo (5')
Oda (4'30’’)
Sonata di concerto (9'30’’)
Sonatina (11')
Taniec (2'30’’)
Tryptyk (10')
Trzy medytacje (22')

IV KSIĘGA na akordeon
Impresje zimowe (13'30’’)

V KSIĘGA na akordeon
Adagio (2'30’’)
Capriccio (6'30’’)
Impresje wiosenne (5')

VI  KSIĘGA na akordeon
Impresje jesienne (na amplifikowany akordeon basowy) (9')
Larghetto (3')
Niech żyje i wzrasta (Preludium) (2')
Relief I (7')
Relief II (japoński) (5')
Relief VI (na amplifikowany akordeon basowy) (13')

***

Divertimento (10')
Rapsodia (współautor Grażyna Krzanowska) (4'10’’)
Sonata breve (współautor Grażyna Krzanowska) (6'30’’)
II  Sonatina (9'30’’)
II Sonata (14’)

***

Utwory są do nabycia tutaj.

UTWORY OPUBLIKOWANE PRZEZ INNE WYDAWNICTWA
Cztery nowele (7'30’’) - Opera Tres, Madryt
Trzy etiudy (5') - Berben Edition, Ancona
Gakkaj, utwory dla dzieci (11') - Agencja Autorska Warszawa
Kalangra, utwory dla dzieci (19') - Agencja Autorska Warszawa

Najczęściej czytane:

Kredki w dłoń! Maria Szymanowska

Cześć! Jak minął Wam Dzień Dziecka? Do wszystkich Waszych wczorajszych prezentów dodajemy bonus: nową kolorowankę. Dzisiaj proponujemy Wam obrazek z podobizną Marii Szymanowskiej. Zapraszamy do kolorowania – zróbcie to najpiękniej jak umiecie!

„Podróż przez dźwięki. Śladami Stanisława Moniuszki” - nowa publikacja PWM

„Podróż przez dźwięki” to opowieść biograficzna prezentująca twórczość i życie Stanisława Moniuszki w nieco inny sposób. Dla autorki - Magdaleny Dziadek - głównymi punktami interpretacyjnymi stały się przystanki kompozytora w czasie jego podróży – zarówno tej życiowej, jak i podróży poprzez dźwięki. Miejsca, w których się zatrzymywał stanowiły dla niego inspirację do tworzenia nowych dzieł. Odwołując się do liczących stron listów, notatników kompozytora, rycin czy afiszy, autorka snuje ciekawe opowieści i z wirtuozerską sprawnością splata wątki artystycznej twórczości Moniuszki z jego życiem osobistym.
 

Romuald Twardowski czerwcowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

Rok 2020 jest dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wyjątkowy – oficyna obchodzi 75-lecie działalności. W tym jubileuszowym roku w ramach akcji KOMPOZYTOR MIESIĄCA przypominamy twórców, których dorobek stał się podstawą działalności naszego Wydawnictwa. Czerwiec stoi pod znakiem Romualda Twardowskiego.

BOX „100 na 100” nominowany do Wydarzenia Historycznego Roku 2019!

BOX „100 na 100”, będący częścią projektu „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”, to jedno z najszerzej dyskutowanych i najwyżej ocenianych dokonań muzycznych ostatnich lat. Nagrodzony aż dwoma Fryderykami – w kategorii Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej oraz Album Roku Muzyka Symfoniczna – BOX walczy o tytuł Wydarzenia Historycznego Roku 2019 w kategorii „Edukacja i multimedia”.
 

Kredki w dłoń! Karol Kurpiński

Cześć! Dla najmłodszych (także duchem) mistrzów kredek i pędzli zamieszczamy dzisiaj kolejny portret do pokolorowania. Na artystyczne opracowanie czeka podobizna Karola Kurpińskiego.

#TUTTIwdomu – ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Przypominamy, że do końca maja przyjmujemy wnioski do projektu #TUTTIwdomu – specjalnej edycji TUTTI.pl przygotowanej na czas ograniczonego dostępu do wydarzeń muzycznych na żywo. Projekt zakłada dofinansowanie w wysokości 70% należnej opłaty za zawieszenie w Internecie nagranych przez Państwa utworów kompozytorów polskich z katalogu PWM.

„Po Cichu. O muzyce i literaturze”. Daniel Cichy w najnowszym cyklu rozmów online Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Czy o muzyce da się mówić na aż 444 sposoby? Jak pisać, by zainteresować nią dzieci – najbardziej wymagających odbiorców? Czy prawo autorskie jest dla każdego? Co oznacza tajemnicze słowo „rytmetyka”? I, last but not least, czy premiera płyty może być bardziej ekscytująca od prawykonania? Odpowiedzi na te i inne fascynujące pytania o kulisy muzyki można poznać podczas najnowszego cyklu rozmów online Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. „Po Cichu. O muzyce i literaturze” to pasmo wyjątkowych rozmów o czytaniu i słuchaniu, o muzyce i literaturze. Z czołowymi postaciami polskiej kultury rozmawia dyrektor – redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy.

Rusza Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020

Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Stowarzyszenie Warsaw Wind Music zapraszają do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim na Koncertową Orkiestrę Dętą Warsaw Wind Ensemble Composition Contest 2020. To pierwsza edycja międzynarodowego konkursu dla kompozytorów, którego przedmiotem jest napisanie premierowej kompozycji przeznaczonej na koncertową orkiestrę dętą. 
 

Księgarnia firmowa PWM wznawia działalność stacjonarną

Po 9 tygodniach zamknięcia wznawia działalność księgarnia firmowa Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Zachowując normy i stosując się do zaleceń sanitarnych oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, PWM zaprasza do odwiedzania księgarni przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie, gdzie od 18 maja będzie można zakupić znane i cenione publikacje oraz zapoznać się z interesującymi nowościami. Dla pierwszych 50 klientów mamy niespodziankę, rabat 50% na publikacje PWM! 
 

Kredki w dłoń! Jan Stefani

Cześć! Pokolorowaliście już portret Stanisława Moniuszki? Dzisiaj mamy dla Was nowy obrazek, na którym jest inny kompozytor: Jan Stefani. Wydrukujcie grafikę i bawcie się w malarzy! Może zachęcicie rodziców by do Was dołączyli? Kolorowanie jest świetną zabawą!