PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Alkagran 2014 - ósma edycja Konkursu Akordeonowego im. Andrzeja Krzanowskiego

2014-01-08
W dniach 29 września – 2 października w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Bielsku-Białej odbędzie się po raz ósmy Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”. Od 2014 roku organizowane w ramach Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran” konkursy akordeonowe zmieniają swoją nazwę z Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego i Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego na Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”. W związku z tym, że odbyły się cztery konkursy ogólnopolskie i trzy międzynarodowe, organizatorzy podjęli decyzję o nadaniu konkursowi odbywającemu się w 2014 roku numeru VIII nadając mu nazwę VIII Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran 2014”.

REGULAMIN KONKURSU
1. Miejsce Konkursu
Czechowice-Dziedzice (rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego).
Konkurs odbędzie się w ramach XXII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Alkagran'2014" w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42 oraz  w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, ul. Wyspiańskiego 5a (koncert laureatów konkursu).

2. Organizatorzy Konkursu
Urząd Miejski Czechowice-Dziedzice
Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
Mała Akademia Muzyki w Czechowicach-Dziedzicach
Współorganizatorzy
Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. w Krakowie
Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej

3. Opis i przebieg Konkursu
Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów wszystkich narodowości do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1984).
Konkurs rozegrany zostanie w kategorii solistycznej i kameralnej (zespoły akordeonowe).
Przesłuchania w Kategorii solistycznej będą dwuetapowe. O liczbie zakwalifikowanych uczestników do II etapu zadecyduje jury po przesłuchaniu I etapu.
Przesłuchania w kategorii kameralnej są jednoetapowe.

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I  Etap: 29 – 30 września 2014 r.
W wypadku liczby zakwalifikowanych uczestników mniejszej niż 12, przesłuchania I etapu rozpoczną się w dniu 30 września.
II  Etap: 1 października 2014 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu: 2 października 2014 r.

KATEGORIA KAMERALNA (ZESPOŁY AKORDEONOWE)
2 października 2014 r.

KONCERT LAUREATÓW KONKURSU, wręczenie nagród i dyplomów: 2 października 2014 r., godz. 18.00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.

Uczestnik Konkursu może występować w obu kategoriach oraz w kilku zespołach.
Laureaci pierwszej nagrody poprzednich edycji Konkursu im. A. Krzanowskiego mogą zgłosić swój udział  tylko pod warunkiem zmiany kategorii konkursowej lub w innej konfiguracji zespołu kameralnego.

4. Kolejność prezentacji konkursowych
Uczestnicy Kategorii solistycznej będą występować w kolejności alfabetycznej. Losowanie litery rozpoczynającej odbędzie się w terminie wcześniejszym (do 31 lipca 2014), o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej konkursu w dziale harmonogram przesłuchań. Losowanie litery rozpoczynającej II etap odbędzie się po ogłoszeniu wyników I etapu. Kolejność występu zespołów będzie wylosowana na koncercie wieczornym w dniu 1 października 2014.

5. Warunki uczestnictwa
Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego – Karty Uczestnictwa – na stronie www.alkagran.pl oraz załączenie fotografii (format JPG rozdzielczość minimalna 640x480 pikseli) solisty lub zespołu do dnia 30 czerwca 2014 r.,
(w kategorii kameralnej kartę uczestnictwa przesyła każdy członek zespołu)
b) uiszczenie opłaty konkursowej w wysokości :
Kategoria solistyczna
150,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie z kursem NBP w dniu dokonania  wpłaty)
Kategoria kameralna (Zespoły akordeonowe)
210,00 zł (lub równowartość w euro zgodnie z kursem NBP w dniu dokonania wpłaty) od całego zespołu                                                                                    (przy tytule wpłaty proszę dopisać nazwiska członków zespołu).
na konto: Miejski Dom Kultury, ING Bank Śląski S.A. Oddział w Czechowicach-Dziedzicach
Nr 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281, tytuł wpłaty: „Konkurs akordeonowy”
do dnia 15 lipca 2014 r. (po potwierdzeniu przez organizatora zgodności nadesłanej karty uczestnictwa
z regulaminem konkursu),
Uczestnik występujący w obu kategoriach wpłaca obydwie należności.
c) przygotowanie programu konkursowego zgodnie z wymaganiami repertuarowymi,
d) podpisanie w Biurze Festiwalu przed występem konkursowym oświadczenia o akceptacji warunków konkursu ujętych w regulaminie oraz zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu, zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (t.j. Dz. U.
z 2002r. Nr 101 poz.926).
Tylko osoby spełniające wymagania Regulaminu Konkursu będą dopuszczone do uczestnictwa w Konkursie.

6. Wymagania repertuarowe
KATEGORIA SOLISTYCZNA
ETAP I
1.    Andrzej Krzanowski – Katedra (III Księga na akordeon, PWM, 1983, 6’)
2.    Dowolny utwór o charakterze wirtuozowskim (dopuszcza się wykonanie transkrypcji).
3.    Utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi lub który reprezentuje uczestnik (dopuszcza się również utwory skomponowane na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych
- w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania etapu I: do 25 min.
ETAP II
1.    Jeden lub kilka dowolnie wybranych utworów Andrzeja Krzanowskiego (poza Katedrą). Możliwy jest wybór jednej lub kilku części cyklu.
2.    Program dowolny składający się z jednej lub kilku oryginalnych kompozycji na akordeon solo (dopuszcza  się również utwory skomponowane na akordeon solo z zastosowaniem technologii elektronicznych - w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania programu etapu II: do 25 min.
Program konkursowy może zawierać tylko utwory na akordeon solo. Dopuszcza się wykonanie programu konkursowego z nut. W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Na prośbę Jurorów kandydaci zobowiązani są do przedłożenia nut wykonywanych utworów (za wyjątkiem kompozycji A. Krzanowskiego).
Wykaz wydanych utworów Andrzeja Krzanowskiego jest podany w dalszej części Regulaminu.

KATEGORIA KAMERALNA (ZESPOŁY AKORDEONOWE)
1.    Andrzej Krzanowski – do wyboru jeden z następujących utworów:
Studium IV na duet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 18’)
Taniec góralski na duet akordeonowy (IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 5’)
Wiatr echo niesie po polanie na duet akordeonowy (IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 8’)
Toccata na trzy akordeony(IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 4’30’’)
Alkagran czyli Jedno miejsce na prawym brzegu Wisły na kwintet akordeonowy (V Księga na   
akordeon, PWM, 1988, 12’)
Chorał na kwintet akordeonowy(IV Księga na akordeon, PWM, 1985, 6’)
Nokturn, Preludium i Fuga na kwintet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 20’)
Studium V na kwintet akordeonowy (II Księga na akordeon, PWM, 1982, 10’)
Trzy utwory na kwintet akordeonowy (V Księga na akordeon, PWM, 1988, 9’30’’)
2.    Program dowolny składający się z jednej lub kilku oryginalnych kompozycji na zespół akordeonowy. Dopuszcza się również utwory skomponowane na zespół akordeonowy z zastosowaniem technologii elektronicznych (w tym przypadku organizatorzy zapewniają wyłącznie nagłośnienie w systemie dwukanałowym stereo).
Czas trwania programu: do 30 min.
W przypadku wykonania utworu wydanego wymagane jest posiadanie przez uczestników oryginalnego wydania prezentowanej kompozycji. Na prośbę Jurorów kandydaci zobowiązani są do przedłożenia nut wykonywanych utworów (za wyjątkiem kompozycji A. Krzanowskiego).

7.  Nagrody

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I Nagroda 10 000 zł
II Nagroda 7 000 zł
III Nagroda 4 000 zł

KATEGORIA ZESPOŁY AKORDEONOWE
I Nagroda 7 000 zł
II Nagroda 5 000 zł
III Nagroda 3 000 zł

W przypadku ustalenia przez Jury nagród ex aequo o wysokości nagród decydują Organizatorzy Konkursu.
W przypadku nie przyznania którejkolwiek z nagród Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych i wyróżnień. Przewidziana jest również nagroda specjalna za najlepszą interpretację kompozycji Andrzeja Krzanowskiego.
Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z aktualnymi przepisami. Laureaci Konkursu otrzymają „Dyplom Laureata”, pozostali uczestnicy „Dyplom Uczestnictwa”. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

8. Jury Konkursu
Skład Jury zostanie podany w terminie późniejszym Jury działa w oparciu o Regulamin Pracy Jury
VIII Konkursu Akordeonowego im. A. Krzanowskiego. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

9.  Dokumentacja audiowizualna.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wszelkiej rejestracji przesłuchań konkursowych oraz nieodpłatnej emisji audiowizualnej w Internecie i na antenie Radia i Telewizji, a także do wykorzystania dokumentacji  fotograficznej konkursu w celach promocyjnych.

10.  Koszty pobytu i wyżywienia
Uczestnicy konkursu pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie. Laureatom kategorii solistycznej organizatorzy pokrywają koszty noclegów 1/2 i 2/3 października, laureatom kategorii kameralnej – 2/3 października.

11. Adres Konkursu
VIII Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego
Miejski Dom Kultury
ul. Niepodległości 42
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel/fax +48 32 215 32 85
e-mail: biuro@alkagran.pl

12. Informacje
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
- w sprawach programowych Grażyna Krzanowska, tel. 502 36 00 44 oraz Jagna Krzanowska, tel. 535 99 50 44
e-mail: alkagran@op.pl
- w sprawach organizacyjnych Sekretariat Miejskiego Domu Kultury tel./fax 0 32 215 32 85,
e-mail: biuro@alkagran.pl
www.alkagran.plUTWORY NA AKORDEON SOLO ANDRZEJA KRZANOWSKIEGO
OPUBLIKOWANE PRZEZ POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE


I  KSIĘGA na akordeon
Fuga - Fantazja nr 2 (6')
Kanon (1'20’’)
Preludium (2'30’’)
Sonata (12')
Studium II (14'30’’)
Studium III (15')

III  KSIĘGA na akordeon
Chorał (5'30’’)
Cztery bagatele (6')
Kanon (3')
Katedra (6')
Nokturn i scherzo (5')
Oda (4'30’’)
Sonata di concerto (9'30’’)
Sonatina (11')
Taniec (2'30’’)
Tryptyk (10')
Trzy medytacje (22')

IV KSIĘGA na akordeon
Impresje zimowe (13'30’’)

V KSIĘGA na akordeon
Adagio (2'30’’)
Capriccio (6'30’’)
Impresje wiosenne (5')

VI  KSIĘGA na akordeon
Impresje jesienne (na amplifikowany akordeon basowy) (9')
Larghetto (3')
Niech żyje i wzrasta (Preludium) (2')
Relief I (7')
Relief II (japoński) (5')
Relief VI (na amplifikowany akordeon basowy) (13')

***

Divertimento (10')
Rapsodia (współautor Grażyna Krzanowska) (4'10’’)
Sonata breve (współautor Grażyna Krzanowska) (6'30’’)
II  Sonatina (9'30’’)
II Sonata (14’)

***

Utwory są do nabycia tutaj.

UTWORY OPUBLIKOWANE PRZEZ INNE WYDAWNICTWA
Cztery nowele (7'30’’) - Opera Tres, Madryt
Trzy etiudy (5') - Berben Edition, Ancona
Gakkaj, utwory dla dzieci (11') - Agencja Autorska Warszawa
Kalangra, utwory dla dzieci (19') - Agencja Autorska Warszawa

Najczęściej czytane:

PWM na 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza wszystkich swoich czytelników na Targi Książki w Krakowie (24-26 października) na stoisko numer B32.

Posłuchaj! Zobacz! ANAKLASIS

Najciekawsze zjawiska w muzyce współczesnej, szerokie spektrum gatunków, wybitne dzieła, znakomici kompozytorzy i wykonawcy – Polskie Wydawnictwo Muzyczne wprowadza na rynek nową markę fonograficzną. Koncert inaugurujący działalność wytwórni płytowej ANAKLASIS już 22 listopada. Zapraszamy do Małej Warszawy.

Jubileuszowy koncert Elżbiety Sikory

20 października w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Elżbiecie Sikorze kończący obchody 75 rocznicy urodzin kompozytorki. 

PWM po raz trzeci na targach Music China

W czwartek, 10 października 2019 r. w Szanghaju startuje kolejna edycja największych targów branży muzycznej w Azji – Music China. Polskie Wydawnictwo Muzyczne bierze udział w imprezie już po raz trzeci.

Prawykonanie utworu „Glosolalia” Sławomira Kupczaka

W piątek 18 października 2019 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego prawykonany będzie najnowszy utwór Sławomira Kupczaka. Kompozycję Glosolalia wykona Chór Polskiego Radia. 

„Drach” – to jeszcze nie koniec

Podczas trzech dni tyskiego festiwalu AUKSODRONE publiczność miała okazję poznać najnowsze dzieło Aleksandra Nowaka Drach. Dramma per musica na podstawie libretta Szczepana Twardocha. Godzinne, podzielone na trzy części dzieło, nie jest przeniesieniem historii z powieści Twardocha – libretto, na prośbę kompozytora, miało zostać skondensowane, a rolę pierwszoplanową miały odgrywać emocje.

TUTTI.pl w październiku

Dzisiaj, 7 października o północy mija termin składania wniosków do TUTTI.pl. Zachęcamy do przygotowania dokumentów i dostarczenia ich do warszawskiego oddziału PWM (ul. Fredry 8).

Instytucje, które uzyskały dofinansowanie w wiosennym naborze realizują właśnie swoje projekty. Oto październikowa lista koncertów w ramach TUTTI.pl:

Andrzej Krzanowski październikowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. To dzień, w którym ze szczególnym wzruszeniem wspominamy Andrzeja Krzanowskiego – kompozytora, akordeonistę, pedagoga. Jest on bohaterem październikowej odsłony akcji KOMPOZYTOR MIESIĄCA.

„Drach. Dramma per musica” Aleksandra Nowaka na Auksodrone

Odliczamy dni i godziny do festiwalu Auksodrone, podczas którego będzie miała miejsce premiera najnowszego utworu Aleksandra Nowaka Drach. Dramma per musica. Prawykonanie trzyaktowego dzieła podzielone zostało na trzy dni, każdego dnia jeden akt, od 4 do 6 października.

16. Dzień Edukacji Muzycznej już 19 listopada!

Dzień Edukacji Muzycznej, organizowany przez PWM, to cykliczne wydarzenie dedykowane nauczycielom i bibliotekarzom szkół muzycznych wszystkich stopni oraz dyrygentom chórów szkolnych z całej Polski. Już 19 listopada w gościnnych progach Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, współorganizatora wydarzenia, odbędzie się kolejna, 16. edycja wydarzenia.