PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Dzień Muzyki Dawnej

2021-03-21

21 marca obchodzony jest Dzień Muzyki Dawnej. Dzielimy się przy tej okazji informacjami o jednym z flagowych projektów PWM – Dziedzictwo Muzyki Polskiej. To przedsięwzięcie, które ma na celu kompleksowe opracowanie dzieł muzyki polskiej powstałej w latach 1795–1918. Ponad stuletnia perspektywa – choć nie tak odległa jak dla muzyki czasów średniowiecza, czy renesansu – pozwala na umowne uznanie twórczości objętej tym programem za muzykę dawną.

 

Dziedzictwo Muzyki Polskiej jest programem realizowanym od 2016. Podejmowane w ramach DMP działania obejmują naukowe prace badawcze, archiwizację i digitalizację, nutowe wydania źródłowo-krytyczne oraz wykonawcze, dokumentowanie badań muzykologicznych i myśli popularnonaukowej, organizowanie koncertów wybitnych artystów, rejestrację i działania fonograficzne, wreszcie: udostępnianie tej spuścizny oraz działania edukacyjne i upowszechnieniowe, zarówno w internecie, jak i świecie rzeczywistym.

 

NUTY

 

Program Dziedzictwo Muzyki Polskiej pozwala Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu prowadzić na niespotykaną wcześniej skalę prace nad spuścizną najważniejszych kompozytorów polskich XIX wieku, których twórczość nie została do tej pory w całości opracowana i udostępniona na arenie międzynarodowej. Wraz z przedstawicielami świata muzykologicznego i artystycznego przygotowujemy wydania źródłowo-krytyczne dzieł m.in. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Karola Kurpińskiego, Franciszka Lessla, Karola Lipińskiego, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Stefaniego, Henryka Wieniawskiego czy Władysława Żeleńskiego. Publikacje te, będące efektem wnikliwych badań historycznych, opatrzone wielojęzycznym komentarzem oraz wydane w najwyższym edytorskim standardzie, stanowią bazę materiałów wykonawczych oraz orkiestrowych.

 

            

 

Idąc z duchem czasów, coraz więcej materiałów nutowych jest sukcesywnie udostępnianych na portalu www.polskabibliotekamuzyczna.pl oraz w ogólnoświatowym serwisie nkoda. W Polskiej Bibliotece Muzycznej znajduje się około 544 materiałów nutowych związanych z polską muzyką XIX wieku, a w ikonotece ponad 300 fotografii – warto zaznaczyć, że zbiory te wciąż są uzupełniane o nowe pozycje.

 

 

KSIĄŻKI

 

Publikacje książkowe, które ukazują się w ramach programu DMP pozwalają na dokumentowanie życia i twórczości kompozytorów czasów zaborów, refleksję nad trendami myślowymi i ideami kulturowymi oraz społecznymi tamtego czasu. Wydawnictwa książkowe ukazują się w kilku seriach, w tym w serii prezentującej życiorysy polskich kompozytorów przez pryzmat ich mniej znanych pasji (np. Podróż przez dźwięki), czy jako monografie naukowe i popularnonaukowe. Szczególnie cennymi publikacjami są ilustrowane książeczki z serii “małe PWM”, kierowane do najmłodszych. Ich atrakcyjna forma pozwala na upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o czołowych twórcach XIX wieku: Fryderyku Chopinie, Stanisławie Moniuszce, Ignacym Janie Paderewskim czy – wkrótce - Henryku Wieniawskim.

 

            

 

 

PŁYTY

 

Wydawnictwa płytowe wytwórni Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ANAKLASIS serii Revisions koncentrują się na twórczej reinterpretacji dzieł XIX-wiecznych kompozytorów. To nowa, atrakcyjna forma przedstawienia współczesnej wizji dzieł Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, czy Romana Statkowskiego, autorstwa wybitnych jazzmenów i artystów sceny współczesnej. Wierzymy, że łącząc „dawne” z „nowym” uda się poszerzyć krąg odbiorców muzyki zakorzenionej w rodzimym dziedzictwie. Ponadto w serii Heritage przypominane są „ukryte” do tej pory w archiwach perły polskiej fonografii z zasobów Polskich Nagrań, m.in. rejestracje wykonań utworów Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina.

 

            

 

 

EDUKACJA

 

Realizowane od 2016 roku Seminarium Edytorstwa Muzycznego pozwala na sukcesywne zasypywanie pokoleniowej i kompetencyjnej luki w kształceniu redaktorów muzycznych i nutowych w Polsce. Zapaść, która w tym obszarze panowała od lat 90. do momentu przekształcenia PWM-u w instytucję kultury jest niwelowana dzięki współpracy z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz emerytowaną kadrą redaktorów Oficyny. Rozpoczęcie tego obliczonego na wiele lat procesu pozwoli na odbudowanie międzynarodowej pozycji polskiej szkoły edytorstwa muzycznego, która wyznaczała trendy wydawnicze na całym świecie.

 

 

UPOWSZECHNIANIE

 

Ścisła korelacja działań Wydawnictwa z innymi podmiotami (m. in. Polskie Radio Program 2, TVP Kultura, Urząd Miasta Kraków, Instytuty Polskie, ICE Kraków, instytucje i zespoły muzyczne: Teatr Wielki-Opera Narodowa, Narodowe Forum Muzyki, Sinfonia Iuventus, Lutosławski Quartet i wiele innych) pozwala podnieść skuteczność działań upowszechnieniowych rezultatów projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej, ale także wzmocnić aktywność edukacyjną prowadzoną wśród dzieci i młodzieży.

 

 

INNE DZIAŁANIA

 

Wśród flagowych działalności Wydawnictwa, uwzględniających twórczość kompozytorów objętych projektem są m.in.

* Dzień Edukacji Muzycznej – wydarzenie gromadzące uczniów i nauczycieli muzyki z całego kraju,

* projekt Muzyka z Kraju Chopina, upowszechniający twórczość rodzimych kompozytorów za granicą,

* cykl Po Cichu promujący bieżące wydawnictwa PWM poprzez wywiady z autorami i wykonawcami,

* aplikacja con.sol.la pozwalająca na samodzielne ćwiczenie utworów z nagranym akompaniamentem.

 

            

 

Dodatkowo, realizowane lub w przygotowaniu są: prezentacje publikacji na krajowych i zagranicznych targach i sympozjach, kampania cyfrowych wydawnictw nutowych w serwisie nkoda, podcasty i rejestracje audio-wideo.

 

 

Zachęcamy do śledzenia działań PWM podejmowanych w ramach projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej.

 

© PWM

Najczęściej czytane:

PWM partnerem II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika

W dniach 4–6 czerwca 2021 roku odbędzie się II Ogólnopolski Konkurs Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Partnerem oraz fundatorem nagrody specjalnej w konkursie organizowanym przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Paweł Hendrich i Krzysztof Wołek: majowe prawykonania na festiwalu KODY

Od początku Festiwalowi Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY przyświeca idea nawiązywania do rozmaitych zjawisk kulturowych oraz poszukiwania podobieństw i relacji między nimi. Tegoroczna edycja z hasłem „Przywoływanie” zajmie się refleksjami, a także inspiracjami pomiędzy formami muzyki dawnej i nowej. W programie 13. edycji lubelskiego festiwalu znalazły się utwory kompozytorów związanych z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Dzięki transmisjom koncertów każdy będzie mógł wysłuchać najnowszych dzieł Pawła Hendricha i Krzysztofa Wołka.
 

Małe Monografie wielkich ludzi w sprzedaży od 19 maja

Małe Monografie to wielobarwna seria o znanych i lubianych kompozytorach polskich i zagranicznych różnych epok. Książki pióra wybitnych muzykologów to lektura obowiązkowa nie tylko dla melomanów, miłośników kultury, uczniów i studentów, to seria dla wszystkich! 
 

GREAT ENCOUNTERS na 75. urodziny PWM

Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski i Ignacy Jan Paderewski wykonali w polskiej muzyce tę samą pracę, która w słowie dokonała się za sprawą trzech wieszczy romantyzmu oraz tytanów pozytywistycznej prozy. Ich utwory nie tylko imponują pięknem formy i wzruszają ładunkiem emocji, ale są też niestarzejącą się inspiracją dla współczesnych twórców. Przechowują dźwiękowy idiom polskości do którego chcąc nie chcąc, hołdem lub buntem, odnoszą się kolejne pokolenia artystów i melomanów, w przypadku GREAT ENCOUNTERS – najwybitniejsi przedstawiciele polskiej muzyki jazzowej i rozrywkowej.

Marcin Stańczyk majowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

W 2021 roku zwracamy uwagę na kierunki i nurty w muzyce polskiej XX i XXI wieku, a także na ich twórczych reprezentantów – kompozytorów związanych z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. W maju rozpracowujemy spektralizm. Zwracamy się także ku postaci i twórczości Marcina Stańczyka. 
 

Witaj, majowa jutrzenko!

Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie.

Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj.

 

 

Kazimierz Kord – RIP

29 kwietnia zmarł Kazimierz Kord – jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów. Muzyczną drogę rozpoczynał w Krakowie w Miejskim Teatrze Muzycznym, później szefował Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, by następnie na blisko ćwierć wieku związać się z Filharmonią Narodową.

Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego”


1 maja 2021 roku stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego” obejmie Daniel Cichy. Zastąpi Piotra Matwiejczuka, który kierował redakcją od 1 kwietnia 2019 roku.

Antologia Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę!

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, a serca Polaków od wieków poruszają pieśni patriotyczne.

Wybór stu tytułów zawartych w przekazywanej w Państwa ręce Antologii Pieśni Patriotycznej Śpiewajmy Polskę! oddaje historię narodu polskiego: walk o wolność, wiary w lepsze jutro, budowania wspólnoty i tradycji. To także uchwycona na przestrzeni wieków charakterystyka Polek i Polaków, z której wyłania się wizja narodu niezłomnego, przepełnionego nadzieją, gotowego do poświęceń, pełnego szacunku i czci dla przodków, trwającego w budowaniu lepszego jutra dla siebie i kolejnych pokoleń.