PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Ogłoszenie

2007-07-16
Rada Nadzorcza PWM zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

Rada Nadzorcza
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA
w Krakowie

działając na podstawie Zarządzenia nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań spółek z udziałem Skarbu Państwa

zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
 
Warunki przeprowadzenia badania:
1. miejsce: siedziba Spółki
2. przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki
3. uczestnictwo biegłego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia
4. metodą pełną powinny być zbadane dokumenty z obszaru: kosztów zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, umów różnego rodzaju pośrednictwa.

Zgłoszenie powinno zawierać: 
- informacje o wpisie  do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych rewidentów
- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
- cenie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem
- składzie zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta
- wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego
- wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki" w terminie do 31 sierpnia 2007 r. w sekretariacie PWM SA, w Krakowie przy Al. Krasińskiego 11a, w godz. 8.00 - 14.00 (decyduje data wpływu), gdzie również od dnia ogłoszenia dostępne będą informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi  do dnia 15 września 2007 r. w siedzibie Spółki. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
Zgodnie z zarządzeniem ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Najczęściej czytane:

Zbigniew Bargielski styczniowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

Jednym ze stałych tematów powracających rok w rok wraz z dobiegającym końca grudniem są noworoczne postanowienia. Jedni z wyprzedzeniem przygotowują plan wytrwania w nich, inni w ogóle rezygnują z nakładania na siebie takich zobowiązań. Naszym zdaniem jednak Nowy Rok to dobry czas, by rozpocząć naukę gry na instrumencie lub podszlifować swoje umiejętności. Dlatego w 2022 roku będziemy motywować Was do ćwiczeń wraz z 12 Kompozytorami miesiąca, których utwory pedagogiczne (i nie tylko!) znajdziecie w katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Zaczynamy od Zbigniewa Bargielskiego. 
 

Daniel Cichy dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego na kolejną kadencję

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ponownie powołał dr. Daniela Cichego na dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. 
 

Przerwa inwentaryzacyjna w Księgarni PWM w Krakowie

W dniach 3–14.01.2022 r. Księgarnia Firmowa PWM przy al. Krasińskiego 11 a w Krakowie będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.
 

#Powtórkazmuzyki 12. Muzyka multimedialna / przestrzenna / performance

Ostatni wpis z serii #Powtórkazmuzyki poświęcamy twórczośc z pogranicza muzyki i sztuk audio-wizualnych.
 

Godziny pracy księgarni firmowej PWM w okresie świątecznym

Pragniemy poinformować, że w Wigilię 24 grudnia księgarnia firmowa PWM przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie będzie nieczynna. Na zakupy zapraszamy po Świętach, w poniedziałek 27 grudnia od godziny 10:00.

PWM 2021: muzyka w liczbach

Po pełnym nieoczekiwanych wyzwań 2020 roku przez ostatnie 12 miesięcy kultura szukała nie tylko nowych, cyfrowych dróg dotarcia do odbiorców, ale wykorzystywała szanse na spotkanie z melomanami w salach koncertowych. Polskie Wydawnictwo Muzyczne wspierało działania artystów-solistów, zespołów i orkiestr, angażując się w podejmowane inicjatywy, wykonania i premiery utworów polskich kompozytorów. Był to też rok świętowania jubileuszu 75-lecia Oficyny. Zobaczcie, jak działało Polskie Wydawnictwo Muzyczne w 2021 roku.
 

Mikołajkowa premiera animacji dla dzieci o Chopinie

Z okazji Mikołajek Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowało specjalny prezent dla najmłodszych. Od 6 grudnia na kanale YouTube oficyny będzie można oglądać kolejne filmy z cyklu animacji o wielkich polskich kompozytorach. Bohaterem najnowszej produkcji dla dzieci – Impro Frycek – jest Chopin jakiego nie znacie.
 

Nowa Rada Programowa PWM rozpoczyna swoją kadencję

Po zakończeniu 5-letniej kadencji Rady Programowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński powołał przedstawicieli środowiska muzycznego do współpracy z PWM-em przez najbliższe 5 lat. W listopadzie doświadczeni muzykologowie i teoretycy muzyki, artyści-wykonawcy i menedżerowie kultury spotkali się w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, by porozmawiać o planach, celach i oczekiwaniach związanych z rozwojem Oficyny. 
 

Kwartet Śląski i Lutosławski Piano Duo dla Zygmunta Krauzego

W tym roku niejedno wydarzenie wiązało się z Zygmuntem Krauzem. Trudno się dziwić – 60-lecie pracy twórczej obchodzi się raz w życiu. Zapraszamy na być może ostatni koncert w tym roku poświęcony jubilatowi, podczas którego Kwartet Śląski i Lutosławski Piano Duo prawykonają jego Tren pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Polskie Wydawnictwo Muzyczne jest partnerem koncertu. 
 

Tadeusz Wielecki grudniowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

W 2021 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca uwagę na kierunki i nurty w muzyce polskiej XX i XXI wieku, a także na ich twórczych reprezentantów – kompozytorów związanych z Oficyną. Ostatni miesiąc roku to zwrot w kierunku muzyki wykraczającej poza dźwięki ku multimediom, angażowaniu przestrzeni w utworach i performance’owi, a także spojrzenie na twórczość Tadeusza Wieleckiego.