PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Nuty 2014

2015-01-19

W 2014 roku PWM wydało szereg kompozycji instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, chóralnych oraz zbiorów utworów pedagogicznych i szkół gry na różne instrumenty. Ponadto w ofercie PWM ukazały się liczne pozycje dotyczące muzyki kameralnej, przeznaczone zarówno dla uczniów początkujących jak i bardziej zaawansowanych. 


Wyjątkowe miejsce zajmuje opera Hagith – będąca ostatnim tomem wydanych Dzieł Wszystkich Karola Szymanowskiego.


Wybrane publikacje:

Antoni COFALIK, Małe ABC na skrzypce
Małe ABC na skrzypce powstało z myślą o cztero- i pięciolatkach wykazujących wczesne zainteresowanie muzyką, których opiekunowie chcieliby wprowadzić do świata pięknie zorganizowanych dźwięków jeszcze przed zapisaniem ich do szkoły. W urokliwym pod względem graficznym zbiorku znalazło się 36 krótkich utworków, piosenek dziecięcych, muzycznych opowieści, które dzieci mogą sobie najpierw wyklaskać, niektóre zaśpiewać, a po pokazie nauczyciela – zagrać. Powiększone i umieszczone na szerokiej pięciolinii nutki ułatwią naszym podopiecznym ich odczytanie, a następnie zapamiętanie granych melodii.


Zygmunt KRAUZE, Tańce Gnomów na fortepian
W czterech krótkich utworkach zawarte są różne charaktery gnomów, małych ludzików, jakby krasnali, których nikt nigdy nie widział, lecz wszyscy w nie wierzą. W pierwszym utworze mamy gnoma nieśmiałego, ale zabawnego, w drugim gnoma tajemniczego, lękliwego i uciekającego,
w trzecim gnoma zamyślonego, trochę smutnego, a w czwartym zdecydowanego, mocnego, który lubi tańczyć. Cykl czterech utworów może być grany w całości, ale również poszczególne utwory można wykonywać oddzielnie.
W interpretacji tej muzyki ważne jest właściwe użycie pedału, jak też różnorodnej artykulacji i dynamiki.


Sławomir TOMASIK, Duetowe co nieco na 2 skrzypiec
Duety posiadają obrazowe tytuły, mające wpływać na wyobraźnię skrzypków. Różnią się też długością od krótkich, 8-taktowych, dostępnych już dla pierwszoklasistów, po dłuższe, które mogą wykonać gimnazjaliści czy licealiści. Przeważa w nich forma trzyczęściowa ABA1. Specjalnie przemyślana i przygotowana konstrukcja daje możliwość wykazania się zarówno pierwszemu, jak i drugiemu skrzypkowi. We wszystkich prezentowanych utworkach każdy z wykonawców prowadzi raz głos wiodący, innym razem towarzyszący [Sławomir Tomasik].


Paweł WÓJTOWICZ, Etiudy-Kaprysy na skrzypce

Zbiór utworów dedykowany uzdolnionym młodym skrzypkom zdobywającym laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Każdy z kaprysów został nazwany ich imionami. Poszczególne utwory są tak różne, jak różni są muzycy, którym dedykowane są utwory. Ze względu na zawarte w etiudach trudności techniczne, są one przeznaczone dla uczniów klas V i VI pierwszego oraz I-III drugiego stopnia szkół muzycznych. Choć na pierwszy rzut oka utwory mogą wydawać się dość trudne, jednak harmonia, melodyka i zwarta budowa kaprysów ułatwiają szybkie opanowanie pamięciowe utworów. Każdy z nich ma odrębną formę muzyczną, a przy tym prezentuje szeroką paletę problemów technicznych dla prawej i lewej ręki.


Grażyna BACEWICZ, Oberek. Transkrypcja na trzy akordeony (J. Wojtarowicz)
Pomimo, iż w opracowaniu J. Wojtarowicza wiodącą, melodyczną rolę otrzymał akordeon pierwszy i drugi, ta wirtuozowska miniatura stwarza duże pole do popisu możliwości technicznych wszystkich trzech wykonawców. Szybkie tempo wymaga od zespołu idealnego zgrania się i stworzenia jednego spójnego organizmu wykonawczego.


Marcel CHYRZYŃSKI, Dance of Death na klarnet i fortepian
Wprowadzony na początku utworu w głosie klarnetu motyw śmierci przenika całą kompozycję nadając jej spójności, a także wprowadza niepokój w całym utworze tworząc wrażenie obsesyjnego tańca. Wrażenie to potęguje zastosowanie zdobień w motorycznie powtarzających się sekwencjach szesnastkowych, a także częstych zmian rejestrów. Przeważająca część Dance of Death utrzymana jest w dynamice mf-f, co podkreśla burzliwość emocjonalną kompozycji, jedynie środkowe tranquillo wprowadza moment odprężenia i zatrzymania tytułowego, gwałtownego tańca śmierci. Kompozytor w pełni wykorzystał możliwości techniczne i barwowe klarnetu. Niski rejestr instrumentu idealnie wyraża tajemniczość, natomiast wykorzystanie dźwięków z najwyższej skali podkreśla dramatyzm. [Barbara Borowicz].


Romuald TWARDOWSKI, O mój rozmarynie, wiązanka pieśni legionowych, na chór mieszany a cappella
Wiązanka pieśni legionowych przewidziana jest do wykonania w całości,
w kolejności ustalonej przez kompozytora (należy wtedy ograniczyć się do dwóch zwrotek). W wypadku pieśni: Do polskiego wojska, Przybyli ułani, O mój rozmarynie, Pierwsza Kadrowa, Marsz Pierwszej Brygady możliwe jest wykonanie osobno z większą liczbą zwrotek.


Marian BORKOWSKI, Sanctus na chór mieszany a capella
Kompozytor posłużył się sentencją opartą na wybranych słowach zaczerpniętych z mszalnego hymnu: „Sanctus Dominus! Hosanna in excelsis”. W całości dzieło ma charakter podniosły i uroczysty, odznacza się fakturą homofoniczną oraz przebiegiem akordowym, unisonowym i silnymi kontrastami. Jest doskonałą ilustracją języka muzycznego kompozytora, który chętnie odwołuje się do pojęcia sacrum uniwersalnego. Doniosłą rolę odgrywa tu eufoniczność brzmienia, kondensacja materiału muzycznego, aforystyczność wypowiedzi i głębia wyrazu [Marcin Tadeusz Łukaszewski].


Henryk Jan BOTOR, Confido. Zawierzenie na chór mieszany a capella
Jest to muzyczne opracowanie modlitwy Ojca Świętego Jana Pawła II jaką wypowiedział w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach podczas poświecenia tegoż Sanktuarium w 2002 roku. Fragment tej modlitwy umieszczony jest na ścianie z prawej strony głównego ołtarza. Tekst modlitwy jest wyjątkowy, gdyż wyraża prośbę do Boga o Jego Miłosierdzie dla świata tak potrzebne w obecnych czasach, gdyż od naszego nawrócenia zależą losy świata [Henryk Jan Botor].


Wojciech KAŁAMARZ, Niepokalana Królowa na chór mieszany a capella
„Nieprzeparta chęć napisania tego utworu zawładnęła mną w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Imperatyw, czy jak kto woli natchnienie przyszło wskutek zetknięcia wymowy pięknej uroczystości i jej kontekstu teologiczno-historycznego, wspaniałego tekstu Stanisława Wyspiańskiego, którego twórczość, zwłaszcza wizualną bardzo cenię, z najcudowniejszą porą roku jaką jest przepełniona świeżą zielenią i barwnymi kwiatami, unosząca na potężnych skrzydłach gęstych zapachów, spowita budzącymi się do życia liniami młodych pędów roślin wiosna. Naturalną rzeczą było, by utwór powstały z takich inspiracji dedykować Janowi Pawłowi II: wielkiemu czcicielowi Niepokalanej Królowej Polski, znawcy i współtwórcy polskiej literatury, miłośnikowi piękna przyrody, największemu spośród rodu Polaków." [ks. Wojciech Kałamarz CM].


Józef ŚWIDER, Wielki walc chóralny na chór mieszany a cappella
Jest utworem niezwykle efektownym co sprawia m.in. tekst sylabiczny
i wyrazy dźwiękonaśladowcze, które wyparły tutaj słowa tradycyjne. Dodatkowo w Wielkim walcu chóralnym Świder angażuje całe ciało chórzysty, dodając efekty związane z klaskaniem czy tupaniem nogą. Utwór ten gwarantuje uśmiech i ożywienie wśród publiczności, a chórzystą gwarantują dobrą zabawę i stanowią ciekawą odmianę od repertuaru śpiewanego na co dzień.


Paweł ŁUKASZEWSKI, Pie Jesu. In paradisum na głos i organy
Pie Jesu i In Paradisum są osobno wydanymi częściami z Requiem Pawła Łukaszewskiego, który opracował je na sopran z towarzyszeniem organów. O Requiem sam kompozytor wypowiada się następująco: "Requiem na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (2013-2014) jest drugim ogniwem cyklu Officium defunctorum i kontynuacją tematyki żałobnej podjętej w Vesperae pro defunctis (1995) i Salve Regina (2010).


Romuald TWARDOWSKI, Trzy sonety do Don Kichota na bas-baryton i fortepian
Cyklem Trzech sonetów do Don Kichota skomponowanym w 1990 roku kompozytor pragnął złożyć hołd twórcom o wyjątkowym miejscu i znaczeniu w dziejach sztuki i nauki – mistrzom renesansu. Stąd też, wzorem renesansowej tradycji, tekst poetycki, a przede wszystkim jego nastrój w poszczególnych sonetach decyduje o warstwie muzycznej (o doborze środków muzycznych). Jednocześnie wybrane teksty nieprzypadkowo są autorstwa ulubionego przez kompozytora Cervantesa. Teksty do trzech sonetów zaczerpnąłem z pewnego starego wydania Don Kichota, poprzedzonego wstępem, zawierającym kilkanaście sonetów [Romuald Twardowski].


Mieczysław KARŁOWICZ,  Koncert skrzypcowy A-dur op. 8, Dz. t. 5
Styl Koncertu uwarunkowany został z jednej strony specyfiką gatunku i nawiązaniem do pewnych określonych, tradycyjnych form rozwojowych, z drugiej ogólnymi koncepcjami kompozytorskimi wyrastającymi z neoromantycznych założeń estetycznych. Duże znaczenie posiada fakt, że kompozytor znał skrzypce z własnej praktyki. Świadczy o tym bogate wyzyskanie ich możliwości techniczno-wyrazowych: od śmiałego użycia skomplikowanych, lecz zawsze skrzypcowych dwudźwięków, poprzez szerokie wykorzystanie i kolorystyczne zróżnicowanie rejestrów do finezji biegników finału


Mieczysław KARŁOWICZ, Smutna opowieść (Preludia do wieczności), poemat symfoniczny, Dz. t. 10
Struktura tej lapidarnej, literacko-muzycznej opowieści jest intrygująca. Jest to właściwie pierwsza manifestacja ekspresjonizmu w historii muzyki polskiej. (…) Smutna opowieść kondensuje w najwyższym zgęszczeniu najważniejsze wątki tematyczne całej twórczości Karłowicza: melancholię rezygnacji, cierpienie i skargę, grozę fatum, poczucie winy i leku przed nieznanym trybunałem, wspomnienia niespełnionej miłości i utraconego raju dzieciństwa [Leszek Polony]. 


Tadeusz SYGIETYŃSKI, Mazowsze 25 najpopularniejszych piosenek na fortepian (akordeon) z tekstem
Zbiór piosenek opartych na melodiach ludowych z regionu Mazowsza pod redakcją W. Rudzińskiego do słów różnych autorów. Adaptacji tekstów ludowych dokonała M. Zimińska-Sygietyńska. 

Najczęściej czytane:

Śpiewaj z nami! MONIUSZKO dla wszystkich!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – koncert zamykający oficjalne obchody Roku Moniuszkowskiego w Krakowie! Ponad 400 niezwykle zaangażowanych wykonawców, niesztampowy scenariusz koncertu z projekcjami multimedialnymi i – przede wszystkim – atrakcyjny repertuar, na który złożą się najbardziej popularne utwory Stanisława Moniuszki to gwarancja niezapomnianych wrażeń. Koncert odbędzie się 29 października o godz. 13:00 w ICE Kraków.

PWM na 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza wszystkich swoich czytelników na Targi Książki w Krakowie (24-26 października) na stoisko numer B32.

Posłuchaj! Zobacz! ANAKLASIS

Najciekawsze zjawiska w muzyce współczesnej, szerokie spektrum gatunków, wybitne dzieła, znakomici kompozytorzy i wykonawcy – Polskie Wydawnictwo Muzyczne wprowadza na rynek nową markę fonograficzną. Koncert inaugurujący działalność wytwórni płytowej ANAKLASIS już 22 listopada. Zapraszamy do Małej Warszawy.

Jubileuszowy koncert Elżbiety Sikory

20 października w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony Elżbiecie Sikorze kończący obchody 75 rocznicy urodzin kompozytorki. 

PWM po raz trzeci na targach Music China

W czwartek, 10 października 2019 r. w Szanghaju startuje kolejna edycja największych targów branży muzycznej w Azji – Music China. Polskie Wydawnictwo Muzyczne bierze udział w imprezie już po raz trzeci.

Prawykonanie utworu „Glosolalia” Sławomira Kupczaka

W piątek 18 października 2019 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego prawykonany będzie najnowszy utwór Sławomira Kupczaka. Kompozycję Glosolalia wykona Chór Polskiego Radia. 

„Drach” – to jeszcze nie koniec

Podczas trzech dni tyskiego festiwalu AUKSODRONE publiczność miała okazję poznać najnowsze dzieło Aleksandra Nowaka Drach. Dramma per musica na podstawie libretta Szczepana Twardocha. Godzinne, podzielone na trzy części dzieło, nie jest przeniesieniem historii z powieści Twardocha – libretto, na prośbę kompozytora, miało zostać skondensowane, a rolę pierwszoplanową miały odgrywać emocje.

TUTTI.pl w październiku

Dzisiaj, 7 października o północy mija termin składania wniosków do TUTTI.pl. Zachęcamy do przygotowania dokumentów i dostarczenia ich do warszawskiego oddziału PWM (ul. Fredry 8).

Instytucje, które uzyskały dofinansowanie w wiosennym naborze realizują właśnie swoje projekty. Oto październikowa lista koncertów w ramach TUTTI.pl:

Andrzej Krzanowski październikowym KOMPOZYTOREM MIESIĄCA

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki. To dzień, w którym ze szczególnym wzruszeniem wspominamy Andrzeja Krzanowskiego – kompozytora, akordeonistę, pedagoga. Jest on bohaterem październikowej odsłony akcji KOMPOZYTOR MIESIĄCA.

„Drach. Dramma per musica” Aleksandra Nowaka na Auksodrone

Odliczamy dni i godziny do festiwalu Auksodrone, podczas którego będzie miała miejsce premiera najnowszego utworu Aleksandra Nowaka Drach. Dramma per musica. Prawykonanie trzyaktowego dzieła podzielone zostało na trzy dni, każdego dnia jeden akt, od 4 do 6 października.