PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Listopad 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup licencji w ramach projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej.
2020-11-24

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Zakup licencji w ramach projektu >Dziedzictwo Muzyki Polskiej<.


Znak sprawy: ZZP.261.29.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 615173-N-2020 z dnia 24-11-2020 r.

Wybrany w przetargu wykonawca uchylił się od podpisania umowy dlatego Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp wybrał kolejnego Wykonawcę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim Wydawnictwie Muzycznym
2020-11-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wdrożenie Systemu Telefonii VoIP w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Znak sprawy: ZZP.261.28.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614088-N-2020 z dnia 23-11-2020 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym
2020-11-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Infrastruktury Serwerowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Znak sprawy: ZZP.261.26.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613818-N-2020 z dnia 23-11-2020 r

UWAGA: Mając na uwadze zmiany wzorów umowy, o charakterze porządkującym i precyzującym zasady wykonania zamówienia, jak również udzielone odpowiedzi, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z nimi oraz rozważenia czy wpływają one na treść przygotowywanych ofert, zmienia się termin składania ofert na dzień 01.12.2020 roku. Miejsce i godzina składania/otwarcia ofert pozostają niezmienne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa zasilacza awaryjnego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania drukiem.
2020-11-23Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Dostawa zasilacza awaryjnego oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania drukiem.


Znak sprawy: ZZP.261.25.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 614508-N-2020 z dnia 23-11-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa Infrastruktury Sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym
2020-11-20

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na r Rozbudowę Infrastruktury Sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Znak sprawy: ZZP.261.27.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613110-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
2020-11-20

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Znak sprawy: ZZP.261.24.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 613644-N-2020 z dnia 20-11-2020 r.

Poniżej prezentujemy pytania do przetargu i odpowiedzi z dnia 23.11.2020r. oraz z dnia 25.11.2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie
2020-11-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.
Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń sanitarnych i doposażenie przestrzeni archiwizacyjnej w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie


Znak sprawy: ZZP.261.22.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 610315-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.


Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne – Beneficjenta Projektu pn. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja” finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato” – produkcja i dostawa koszulek
2020-11-06

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato” – produkcja i dostawa koszulek.


Znak sprawy: ZZP.261.23.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607787-N-2020 z dnia 2020-11-06 r. 

W dniu 10-11-2020r. opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 540224461-N-2020 oraz zmodyfikowano zał. nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 1.