PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Grudzień 2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe i systemowe wraz z wersjami instalacyjnymi.
2020-12-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe i systemowe wraz z wersjami instalacyjnymi w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny: ZZP.261.32.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776363-N-2020 z dnia 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa systemu skanującego
2020-12-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę systemu skanującego w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.


Numer referencyjny: ZZP.261.37.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776951-N-2020 z dnia 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
2020-12-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny: ZZP.261.34.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776168-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

UWAGA: termin składania ofert zostaje przesunięty na 25 stycznia 2021 r. godz. 11:00, termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 18 stycznia 2021 r. na godzinę 11:30.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.
2020-12-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.

 

Numer referencyjny: ZZP.261.33.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776187-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa sprzątania pomieszczeń biurowo-magazynowych oraz utrzymaniu terenu zewnętrznego w budynku w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie
2020-12-29

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania pomieszczeń biurowo-magazynowych oraz utrzymaniu terenu zewnętrznego w budynku w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie

Numer referencyjny: ZZP.261.31.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 773978-N-2020 z dnia 29-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek z serii „Małe Monografie” w oprawie miękkiej ze skrzydełkami, klejonej na zimno
2020-12-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książek z serii „Małe Monografie” w oprawie miękkiej ze skrzydełkami, klejonej na zimno

Znak sprawy: ZZP.261.35.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 771291-N-2020 z dnia 23-12-2020 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.01.2021 r. godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych - rzuty i wznowienia I i II kwartał 2021+ seria NAJ
2020-12-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych - rzuty i wznowienia
I i II kwartał 2021+ seria NAJ. Znak sprawy: ZZP.261.36.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 771611-N-2020 z dnia 23-12-2020 r.

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 13.01.2021 r. godz. 13:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup oprogramowania biurowego i narzędziowego.
2020-12-08

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.
Zakup oprogramowania biurowego i narzędziowego.


Znak sprawy: ZZP.261.30.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 764033-N-2020 z dnia 08-12-2020 r.

Poniżej jest do pobrania zaktualizowany w dniu 10.12.2020r. załącznik nr 1 do SIWZ.

Poniżej pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego.