PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Wrzesień 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato”
2020-09-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogrsaniczonego pn. Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato”

Znak sprawy: ZZP.261.19.2020

 

UWAGA: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych
2020-09-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Usługa druku, oprawy i dostawy książek
i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia
III i IV kwartał 2020 + Kilar + Muzyka Skalnego Podhala + UwerturkiOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 585391-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.18.2020:

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2020-09-14

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nagrań i montaż filmów edukacyjnych w ramach projektu „Muzyka z kraju Chopina”.


NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.))

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).
2020-09-01

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579986-N-2020 w dniu 2020-09-01 r.

Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16 września 2020r. do godz. 11:00. Tym samym zmieniono termin otwarcia ofert na 16 września 2020r. godz. 11:30. Poniżej znajduje się stosowna zmiana ogłoszenia oraz SIWZ.


Znak sprawy ZZP.261.17.2020.