PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Październik 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki
2020-10-16

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 598536-N-2020 z dnia 2020-10-16
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.21.2020:

UWAGA: Termin składania ofert oraz otwarcia został zmieniony na dzień 28.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych
2020-10-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 597620-N-2020 z dnia 2020-10-14 r. 

Znak sprawy ZZP.261.20.2020.

W dniu 20.10.2020r. zmieniono wzór umowy - zał. 3 do SIWZ, w związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 29.10.2020r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 29.10.2020r. o godz. 11:30.

W załączeniu poprawiona SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.